Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej2000

30 czerwca

Uchwalenie przez Sejm ustawy – Prawo własności przemysłowej.

24 października

Konferencja prezesów urzędów patentowych państw Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie.2001

11 kwietnia

Uchwalenie przez Sejm ustawy o rzecznikach patentowych.

22 sierpnia

Wejście w życie ustawy Prawo własności przemysłowej.

29 sierpnia

Wydanie pierwszego z 14 rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo własności przemysłowej.2002

1 lipca

Stanowisko Prezesa Urzędu Patentowego obejmuje dr Alicja Adamczak.

12 września

Uchwalenie przez Sejm ustawy o ratyfikacji aktu z dnia 29 listopada 2000 r. rewidującego Konwencję o udzielaniu patentów europejskich z 1973 r.