Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej1975

23 marca

Przystąpienie Polski do Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) z 1967 r.

24 marca

Przystąpienie Polski do Aktu sztokholmskiego z 1967 r. Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej.1972

19 października

Uchwalenie przez Sejm ustawy o wynalazczości.1970

5 marca

Stanowisko Prezesa Urzędu Patentowego obejmuje dr Jacek Szomański.