Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


XII międzynarodowe sympozjum pt.: „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce. Startupy w świecie innowacji”

Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza na XII międzynarodowe sympozjum pt.: „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce. Startupy w świecie innowacji”, które odbędzie się w dniach 1-2 września 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury przy ul. Rynek Główny 25 w Krakowie. Przedsięwzięcie jest organizowane we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Ambasadą Izraela w Polsce, Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Politechniką Świętokrzyską, Politechniką Wrocławską, jak również Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli Minister Rozwoju oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sympozjum będzie poświęcone zarządzaniu innowacjami, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania startupów. Liczne statystyki wskazują, że jest to coraz popularniejsza w Polsce forma prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza wśród młodych przedsiębiorców. Wiele z tych firm opiera swoją przewagę konkurencyjną na kapitale intelektualnym i innowacjach. Niezwykle ważna w tym kontekście jest świadomość konieczności prawnego zabezpieczenia innowacji należących do danej organizacji, jak również stałe podnoszenie wiedzy na temat zarządzania i możliwości ochrony własności intelektualnej.

Podczas obrad zostaną poruszone między innymi następujące tematy:

  • Startup od zera – jak rozpoznać rynek, chronić swoją własność i osiągnąć sukces
  • Jak stać się drugą doliną krzemową – funkcjonowanie startupów w Izraelu
  • Polska dla Izraela – Izrael dla Polski. Czego możemy nauczyć się od siebie
  • Startup i venture capital
  • Startup i prawa autorskie
  • Startup i jego know how
  • Chroń rozwiązanie techniczne - startup i wynalazek
  • Zbuduj własną markę – startup i znak towarowy
  • Zaprojektuj sukces – startup i design
  • Po pierwsze nie szkodzić – jak pomagać startupom?

Sympozjum adresowane jest do przedsiębiorców, w szczególności przedstawicieli startupów, rektorów oraz pracowników naukowych polskich i zagranicznych uczelni, przedstawicieli urzędów patentowych państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, reprezentantów administracji centralnej i regionalnej, a także instytucji zajmujących się problematyką transferu technologii i zarządzania innowacjami.

Prezentacjom i dyskusjom znakomitych panelistów towarzyszyć będą sesje równoległe poświęcone między innymi pozyskiwaniu wsparcia finansowego na założenie innowacyjnej działalności oraz spotkania networkingowe.

Udział w sympozjum jest bezpłatny. Przebieg obrad będzie tłumaczony symultanicznie i transmitowany on-line poprzez stronę: www.uprp.pl.

Międzynarodowe sympozjum współfinansowane w ramach porozumienia 5/R-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.