Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej1918

13 grudnia

Wydanie przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekretu o utworzeniu Urzędu Patentowego Republiki Polskiej z siedzibą w Warszawie.1919

Stanowisko Prezesa Urzędu Patentowego obejmuje dr inż. Marian Kryzan.

Wydanie przez Naczelnika Państwa dekretu o patentach na wynalazki, dekretu o ochronie wzorów rysunkowych i modeli oraz dekretu o ochronie znaków towarowych. Określenie statusu prawnego pełnomocników w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, od 1924 roku określanych mianem rzeczników patentowych.

4 lutego

Wydanie przez Naczelnika Państwa dekretu o patentach na wynalazki, dekretu o ochronie wzorów rysunkowych i modeli oraz dekretu o ochronie znaków towarowych. Określenie statusu prawnego pełnomocników w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, od 1924 roku określanych mianem rzeczników patentowych.

17 kwietnia

Pierwsze wpisy na listę pełnomocników uprawnionych do występowania przed Urzędem Patentowym RP

2 sierpnia

Zmiana nazwy na Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Podjęcie działalności w siedzibie mieszczącej się w Al. Jerozolimskich 30 w Warszawie, a następnie przy ul. Elektoralnej 2.

10 listopada

Przystąpienie Polski do Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 1883 r., zgodnie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego.