Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


W związku ze zmianą sposobu publikacji Biuletynu Urzędu Patentowego następującą od 1 stycznia 2017 roku wydawnictwo będzie się ukazywać jako:

  • Biuletyn Urzędu Patentowego Wynalazki i Wzory użytkowe (dwutygodnik, dostępny w formie papierowej i elektronicznej),

  • Biuletyn Urzędu Patentowego Znaki towarowe (tygodnik, dostępny wyłącznie w formie elektronicznej).

W związku z powyższym przyjmujemy zamówienia na prenumeratę następujących wydawnictw:

  • Biuletyn Urzędu Patentowego Wynalazki i Wzory użytkowe

  • Wiadomości Urzędu Patentowego

  • Opisy patentowe

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2017 roku ulega zmianie cena jednostkowa Biuletynu Urzędu Patentowego (nowa cena: 10,50 zł) oraz Wiadomości Urzędu Patentowego (nowa cena: 23,10 zł).

UWAGA!

Departament Wydawnictw Urzędu Patentowego RP informuje, że przyjmuje przedpłatę na prenumeratę niżej wymienionych wydawnictw na rok 2017.

Koszt prenumeraty rocznej wynosi:

  • Biuletyn Urzędu Patentowego Wynalazki i Wzory użytkowe 26 numerów (26 x 10,50 zł) = 273 zł

  • Wiadomości Urzędu Patentowego 12 numerów (12 x 23,10 zł) = 277,20 zł

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą, powyższe kwoty prosimy wpłacać przelewem na konto: NBP O/O Warszawa 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000 lub gotówką w kasie Wydziału Rozpowszechniania Wydawnictw w gmachu Urzędu, pok. 10 (pon-pt w godz. 8.00-16.00). Termin dokonywania wpłat na prenumeratę na rok 2017 upływa z dniem 30 listopada 2016 r. Terminowe dokonywanie wpłat gwarantuje otrzymanie pełnego kompletu oficjalnych wydawnictw Urzędu. Wykupując prenumeratę zwolnieni są Państwo z kosztów przesyłki.

Ponieważ odcinek przelewu docierający na konto bankowe Urzędu jest jednocześnie zamówieniem, uprzejmie prosimy o podanie pełnych danych adresowych.

W przypadku, gdy nazwa i adres firmy zamawiającej są inne niż nazwa i adres płatnika, prosimy dodatkowo o złożenie zamówienia w formie pisemnej z dokładnym wyszczególnieniem ww. danych.

Zamówienia na prenumeratę polskich opisów patentowych przyjmujemy w terminie do 30 listopada 2016 r. w formie pisemnej (e-mail, faks, list) lub telefonicznej.

W zgłoszeniu prosimy wyszczególnić interesujące Państwa opisy podając ich klasy i podklasy. Cena poszczególnych egzemplarzy zależna jest od objętości opisu i waha się od 2,46 do 7,38 zł (płatne przelewem po otrzymaniu faktury VAT).

Koszty przesyłki opisów patentowych ponosi Zamawiający.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących wydawnictw Urzędu udziela:

Wydział Rozpowszechniania Wydawnictw
Tel. (22) 579 01 07, 579 01 13, 579 02 24
Faks (22) 579 04 55
e-mail: wydawnictwa@uprp.pl