Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Zgłoszenie znaku towarowego krok po kroku

1. Sprawdź czy istnieją znaki towarowe identyczne lub podobne do tego, które mają być przedmiotem Twojego zgłoszenia. W tym celu przeszukaj następujące bazy Register Plus dla znaków towarowych i TMview

2. Dokonaj zgłoszenia znaku towarowego: wypełnij podanie wraz z wykazem towarów i usług według klasyfikacji nicejskiej (TMClass) i wnieś opłatę za zgłoszenie.

W przypadku konieczności zasięgnięcia porady lub konsultacji można zwrócić się do rzecznika patentowego, adwokata lub radcy prawnego.

3. Twoje zgłoszenie zostanie ujawnione w bazie Register Plus dla znaków towarowych w terminie do dwóch miesięcy od daty zgłoszenia.

4. Jeżeli Urząd nie stwierdzi przeszkód rejestracyjnych Twoje zgłoszenie zostanie opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego.

5. W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia w BUP osoby trzecie mogą wnieść sprzeciw wobec Twojego zgłoszenia.

6. W przypadku braku sprzeciwu lub w przypadku wydania ostatecznej decyzji
w sprawie sprzeciwu Urząd wyda decyzję o udzieleniu prawa ochronnego lub odmowie udzielenia prawa ochronnego.

7. W przypadku otrzymania decyzji warunkowej dokonaj opłaty za ochronę i publikację.

8. Decyzja zostanie opublikowana w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

9. Monitoruj, czy ktoś nie narusza Twojego prawa i odnawiaj swoje prawo.