Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2017-05-19

Sympozjum naukowe „Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej”

8-9 czerwca 2017 r.

Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Sympozjum naukowym „Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej”, które odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie.

W programie Sympozjum uwzględnione zostały m.in. następujące zagadnienia: używanie znaku towarowego UE jako warunek utrzymania ochrony, europejska koncepcja rozmycia znaku towarowego, przekształcenie znaku towarowego w nazwę rodzajową lub cechę produktu, licencje znaków towarowych, umowy licencyjne i franszyzowe a prawo konkurencji, obrót znakami towarowymi w Chinach, forma i kształt – jak je skutecznie chronić, specyfika postępowania w sprawach o naruszenie praw do przestrzennych znaków towarowych, nowe przepisy dotyczące towarów w tranzycie jako kluczowy element unijnej reformy systemu znaków towarowych, tranzyt towarów w świetle orzecznictwa TSUE, zajęcie towarów podrobionych – doświadczenia chińskie.

Udział w tegorocznym Sympozjum potwierdzili już m.in. Pan prof. Maciej Szpunar, rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, a także przedstawiciel Komisji Europejskiej – Pan Tomas Eichenberg z Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MSP oraz przedstawicielka Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – Pani Dominika Walicka.

Sympozjum adresowane jest do profesjonalistów z zakresu prawa własności przemysłowej, w szczególności do prawników oraz przedstawicieli świata nauki.

Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na język polski.

Udział w Sympozjum jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkie dodatkowe pytania należy kierować na adres e-mail: kcichocka@uprp.pl lub tel. 22 579 05 25.

Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej - program sympozjum

Protection of Trade Marks and Designs in the European Union - Symposium Programme

Wydarzenie współfinansowane jest przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej 


W celu potwierdzenia uczestnictwa w sympozjum należy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny.

Podanie wszystkich danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w sympozjum.


Imię:

Nazwisko:

Stanowisko:

Instytucja/ Firma:

Telefon:

E-mail:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tj. Dz. U. z 2014 r., poz.1182 z późn. zm.), przez administratora danych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188/192. Dane zbierane są do celów rekrutacji na sympozjum i ich archiwizacji. Oświadczam, że znane są mi moje prawa wynikające z przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Administrator danych UPRP poinformował mnie, że moje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom kontrolującym i nadzorującym UPRP.