Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2018-09-21

37. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie

Urząd Patentowy RP zorganizował 37. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, które odbyło się w dniach 17-21 września br. w Cedzynie k/Kielc.

W ramach seminarium zostało zaprezentowanych wiele kwestii niezwykle istotnych dla efektywnego zarządzania własnością intelektualną w placówkach naukowych, dotyczących między innymi: transferu technologii, ochrony wyników badań naukowych, prowadzenia analiz patentowych, procedur uzyskiwania ochrony patentowej, naruszeń praw własności przemysłowej, jak również prawa autorskiego. Zagadnienia te zostały przedstawione przez grono wybitnych specjalistów reprezentujących liczne ośrodki naukowe w Polsce zajmujące się problematyką własności intelektualnej.

Podczas seminarium zaplanowano również analizę studium przypadków z udziałem ekspertów urzędów patentowych: polskiego i europejskiego, a także warsztaty dotyczące wyceny wartości niematerialnych i prawnych, metody TRIZ oraz konstruowania umów w zakresie prawa autorskiego.

Seminarium odbyło się w ramach obchodów 100-lecia ustanowienia na ziemiach polskich systemu ochrony własności przemysłowej, w tym powołania Urzędu Patentowego oraz ustanowienia zawodu rzecznika patentowego. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach Jubileuszu zostały objęte Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Prezentacje:

Analiza Patent Landscape - Jan Chełkowski (PPNT)

Biotechnologia kluczem do przyszłości i problemem dla legislatorów, czyli Imponderabilia A.D. 2018 - prof. Tomasz Twardowski

Formy ochrony prawnej wynalazków na ziemiach polskich do 1918 roku - prof. Ryszard Skubisz

Jak mówić o własności intelektualnej, czyli kilka zasad skutecznej komunikacji - Mikołaj Lech

Jednolitość wynalazku i zgłoszenia wydzielone w postępowaniu przed EPO (Europejskim Urzędem Patentowym) - warsztaty - dr Igor Dydenko

Jednolitość wynalazku i zgłoszenia wydzielone w postępowaniu przed UPRP - Piotr Czaplicki (UPRP)

Komercjalizacja wyników B+R z perspektywy uczelni - dr Andrzej Kurkiewicz (MNiSW)

Ochrona symboli o charakterzer państwowym chronionych na podstawie art. 6ter Konwencji paryskiej a sprawa polska - dr Michał Kruk (EUIPO)

Postępowanie w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej - projektowane zmiany - Beata Piwowarska

Problematyka prawnoautorska - warsztaty - dr Marek Bukowski

Umowy BZ w praktyce publicznych szkół wyższych - dr Marek Salamonowicz

„Usługi IP dla biznesu” - nowy projekt Urzędu Patentowego RP dla MSP - Joanna Kupka, Piotr Zakrzewski (UPRP)

Wpływ nowej dyrektywy o ochronie know-how na rozwój prac badawczo-rozwojowych w Polsce - dr Agnieszka Sztoldman

Znak certyfikujący/gwarancyjny - dr Kinga Wernicka