Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Gajl, Olaf

Specjalista metod komputerowych w naukach inżynierskich. Adiunkt na Politechnice Łódzkiej. Od 1986 r. pracował w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN zajmując się zastosowaniami sztucznej inteligencji. Był współzałożycielem przedsiębiorstwa softwarowego BT (Business and Technology) oraz przedsiębiorstwa Polska OnLine. Pełnił funkcję dyrektora do spraw rozwoju w Tele Denmark Communication.

W latach 2005–2007 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odpowiedzialnym za współpracę sektorów nauki i gospodarki, wspieranie działań proinnowacyjnych oraz wdrażanie funduszy strukturalnych dla nauki i szkolnictwa wyższego. 

Od 2005 r. jest Dyrektorem Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, zajmującego się zbieraniem i analizowaniem danych o nauce, wspieraniem transferu innowacji do sfery gospodarki, a także wdrażaniem programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych. 

Dostępne prezentacje:

Kraków 2007, Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Kraków 2010, Rola administracji publicznej w finansowaniu innowacji - przedkonkurencyjne zamówienia publiczne


  •