Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Czwartek, 31 marca 2016 r.​​
  
 Prowadzący konferencję: 
 Piotr Brylski, Urząd Patentowy RP, Polska
 dr Piotr Zakrzewski, Urząd Patentowy RP, Polska
  
08:30-09:00 
Rejestracja, kawa powitalna
  
09:00–09:40Otwarcie konferencji
 dr Alicja Adamczak, Prezes, Urząd Patentowy RP, Polska
 Wang Binying, Zastępca Dyrektora Generalnego, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Szwajcaria
 Mi-Young Han, Prezes, Światowe Stowarzyszenie Kobiet Wnalazczyń i Przediębiorczyń, Korea 
 Przedstawiciel, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska (tbc)
  
 Wystąpienia otwierające: 
 Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju, Polska
  
09:40-10:10
Wystąpienie gościa specjalnego:
 prof. Henryk Skarżyński, Dyrektor, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Polska
  
10:10-10:30
Przerwa kawowa
  
 PANEL 1
10:30-12:00 INNOWACJE SPOŁECZNE SZANSĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA (sala Lilia/Róża)
  
 
 • Prognozy i trendy
 • Nowe zadania stojące przed państwem
 • Działania kształtujące lepszą przyszłość

Wystąpienie wprowadzające:
prof. Anna Olejniczuk-Merta, Katedra Marketingu w Akademii Leona Koźmińskiego, Polska

Uczestnicy panelu:

 • Teresa Hernik, Prezes Zarządu, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polska
 • Katarzyna Merta-Korzniakow, Architekt Wnętrz, Merta Korzniakow Design, Polska
 • Michał Mikulski, Dyrektor Generalny, EGZOTech Sp. z o.o., Polska
 • Piotr Pawłowski, Prezes, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja, Polska
 • prof. Henryk Skarżyński, Dyrektor, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Polska
 • Alina Wojtowicz-Pomierna, Główny Specjalista, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polska
 
12:00-12:20
Przerwa kawowa 
  
10:30-17:00
SPOTKANIA MATCH-MAKINGOWE PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ PROJEKTANTÓW (sala Gerber)
 

 

 PANEL 2
12:20-14:00
PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE ODPOWIEDZIĄ NA WYZWANIA XXI WIEKU (sala Lilia/Róża)
  
 
 • Czym jest projektowanie uniwersalne
 • Bariery w projektowaniu uniwersalnym
 • Od pomysłu do wdrożenia

Wystąpienie wprowadzające:
dr hab. Alicja Panasiewicz, Dziekan Wydziału Sztuki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

Uczestnicy panelu:

 • Bożena Gargas, Prezes, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Polska
 • prof. Ewa Kuryłowicz, Wiceprezes, Kuryłowicz & Associates, Kierownik, Zakład Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury, Politechnika Warszawska, Polska
 • Michał Mikołajczuk, Piotr Pokrywiecki, BLUM Polska Sp. z o.o., Polska
 • Alina Wojtowicz-Pomierna, Główny Specjalista, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polska
 • dr hab. Marek Wysocki, Dyrektor, Centrum Projektowania Uniwersalnego, Politechnika Gdańska, Polska
  
 SESJA RÓWNOLEGŁA
 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
12:20-14:00
WZORNICTWO JAKO SPOSÓB NA NOWE RYNKI I ROZWÓJ (sala Iris)
  
 
 • Współpraca z projektantem szansą na uzyskanie przewagi na konkurencyjnym, globalnym rynku
 • Jak stworzyć produkt, który odniesie sukces?
 • Wyróżniaj się i odpowiadaj na potrzeby odbiorcy

Moderator:
Michał Piernikowski, Dyrektor, Łódź Design Festival, Polska

Wystąpienie wprowadzające:
Jak w dobie globalizacji myśleć o rozwoju firmy, używając narzędzia, jakim jest wzornictwo?

 • Henryk Stawicki, Design Researcher & Analyst oraz Brand Strategist

Historie Sukcesu – wystąpienia prezentujące przykłady współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a projektantem. 

Uczestnicy panelu: 

 •  
 • Katarzyna Borkowska i Tomasz Pydo, Założyciele Biura Projektowego Kabo&Pydo, Polska
 • Anna Łabędzka-Klepacka, Izabela Domicz i Maciej Klepacki, Zespół Projektowy, Artes Design, Polska
 • Tomek Rygalik, Projektant, Dyrektor artystyczny w firmach Paged i Comforty, Polska
 • Rafał Słabik, Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży, Cellfast Sp. z o.o., Polska
 • Ireneusz Wojtas, Menadżer Sprzedaży, Terma Sp. z o.o., Polska

Sesja pytań i odpowiedzi 

  
14:00-15:00Lunch
  
10:30-17:00SPOTKANIA MATCH-MAKINGOWE PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ PROJEKTANTÓW (sala Gerber) 
 
 (sala Lilia/Róża)
15:00-15:30WYSTĄPIENIE SPECJALNE:
 
Elizabeth Jassem, Dyrektor iDOME Integrated Development Ltd., Kanada
  
 
PANEL 3
15:30-17:00WZORNICTWO A INNOWACYJNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA (sala Lilia/Róża) 
  
 
 • Innowacja projektowa a zmiany społeczne
 • Wykorzystanie wzornictwa w sektorze publicznym
 • Tworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej

Wystąpienie wprowadzające:
„Słowo i obraz we wzornictwie”
prof. Radosław Pawelec
, Kierownik Zakładu Języka i Retoryki Mediów, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

Uczestnicy panelu: 

 • Ewa Gołębiowska, Dyrektor, Zamek Cieszyn, Polska
 • Elizabeth Jassem, Dyrektor, iDOME Integrated Development Ltd., Kanada
 • Małgorzata Pacholec, Dyrektor, Polski Związek Niewidomych, Polska
 • Tomasz Pactwa, Dyrektor, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy, Polska
 • Ewa Voelkel-Krokowicz, Prezes, Concordia Design, Polska
 • dr hab. Marek Wysocki, Dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego, Politechnika Gdańska, Polska
 
  
  SESJA RÓWNOLEGŁA
 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
15:30-17:00PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ PARP - DIAGNOZA STANU DESIGN W POLSCE (sala Iris) 
  
 

Moderator:
Paulina Zadura-Lichota, Dyrektor, Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności, PARP, Polska

 • Oferta działań PARP w zakresie wsparcia projektów związanych ze wzornictwem i ochroną własności przemysłowej

 • Izabela Banaś, Departament Wsparcia Działalności Badawczo-Rozwojowej, PARP, Polska
 • Tomasz Czerwoniak, Departament Wsparcia Innowacyjności, PARP, Polska

Sesja pytań i odpowiedzi
  
10:30-17:00
SPOTKANIA MATCH-MAKINGOWE PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ PROJEKTANTÓW (sala Gerber)