Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Demby-Siwek, Edyta

Od maja 2019 r. p.o. Prezesa Urzędu Patentowego RP. Europejski i polski rzecznik patentowy, od 2014 roku Dyrektor Departamentu Znaków Towarowych w UP RP. Jako Dyrektor zajmowała się m.in. pracami legislacyjnymi związanymi z nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej, wdrażaniem reformy systemu ochrony znaków towarowych w Polsce. Przewodniczyła delegacji polskiej w grupie roboczej Rady Unii Europejskiej w trakcie prac nad rozporządzeniem oraz dyrektywą w sprawie znaków towarowych. Brała udział w pracach organów Komisji Europejskiej, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Wiceprzewodnicząca zespołu Euro 2012 powołanego do ochrony własności przemysłowej. Pełnomocnik Urzędu Patentowego RP w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Przed podjęciem pracy w Urzędzie Patentowym RP zatrudniona jako prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie ochrony własności przemysłowej. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących problematyki znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Autorka i współautorka publikacji artykułów prasowych dotyczących ochrony własności przemysłowej.

Dostępne prezentacje:

Kraków 2016, Zbuduj własną markę - startup i znak towarowy


  •