Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2017-04-25

Dodatkowe świadectwa ochronne – badania opinii publicznej prowadzone przez Instytut Maxa Plancka ds. Innowacji i Konkurencji

Instytut Maxa Plancka ds. Innowacji i Konkurencji (the Max Planck Institute for Innovation and Competition), działając w imieniu Komisji Europejskiej, prowadzi obecnie badanie na temat dodatkowych świadectw ochronnych w Unii Europejskiej.

Badanie ma na celu zebranie poglądów i opinii szerokiego kręgu zainteresowanych stron, w tym firm farmaceutycznych, stowarzyszeń zawodowych i branżowych, jak również prawników, rzeczników patentowych oraz innych grup interesów. Mając na uwadze ten cel, Instytut Maxa Plancka we współpracy z niemieckim Instytutem Demoskopii w Allensbach wkrótce prześle respondentom ankiety w ramach prowadzonego badania. Ankieta zawierać będzie pytania na temat dotychczasowych doświadczeń związanych z systemem udzielania dodatkowych praw ochronnych, ogólnymi przesłankami polityki, oceną obecnych zasad prawnych, jak również propozycji ewentualnych zmian w obowiązujących rozporządzeniach dotyczących dodatkowych świadectw ochronnych. Odpowiedzi na pytania zostaną zebrane w sposób anonimowy. Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w badaniu, prosimy o skontaktowanie się z Instytutem Maxa Plancka pod adresem victoria.rivas@ip.mpg.de.

The Max Planck Institute for Innovation and Competition is currently conducting a study on Supplementary Protection Certificates in the European Union on behalf of the European Commission. The study aims to include the views and opinions of a wide range of stakeholders including pharmaceutical companies, professional and industry associations as well lawyers, patent attorneys and other interest groups. With this purpose, the Max Planck Institute in collaboration with the German Allensbach Institute is about to distribute a questionnaire-based survey. The survey includes questions on the past experience with the system, general policy considerations, assessment of the present legal rules, as well as some proposals on the potential amendment of the current SPC Regulations. The answers will be collected on an anonymous basis. If you are interested in participating in the survey, please contact the Max Planck Institute at victoria.rivas@ip.mpg.de.
  •