Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2019-03-18

e-POWIADOMIENIE

Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, wśród wielu zmian w zakresie znaków towarowych, wprowadza również istotne z perspektywy każdego uprawnionego do znaku towarowego udogodnienie, tzn. e-POWIADOMIENIE.

Na wniosek uprawnionego udogodnienie, dotyczy również, uprawnionych posiadających inne rodzaje praw własności przemysłowej. Należy podkreślić, że usługa ePowiadomienie jest bezpłatna.

Urząd Patentowy RP minimum na 6 miesięcy przed upływem okresu ochrony znaku towarowego przygotuje i wyśle do każdego uprawnionego lub ustanowionego w tej sprawie pełnomocnika przypomnienie o zbliżającym się terminie przedłużenia prawa ochronnego do znaku, za następny 10 letni okres ochrony. W informacji wskazany będzie m.in. numer prawa ochronnego, konkretna data wygaśnięcia tego prawa, oraz informacja jak przedłużyć prawo na znak towarowy. Pełnomocnik, ustanowiony w sprawie na podstawie pełnomocnictwa ogólnego może otrzymać ww. powiadomienie, nie ma konieczności podpisywania odrębnego dokumentu pełnomocnictwa wyłącznie do e-POWIADOMIEŃ.

Na naszej stronie internetowej uprawniony lub jego pełnomocnik mogą pobrać i wypełnić formularz o przesyłanie e-POWIADOMIEŃ drogą elektroniczną. Na jednym formularzu o zmianę formy komunikacji uprawniony może wskazać dowolną liczbę numerów praw z rejestracji lub zgłoszeń znaków, których e-POWIADOMIENIA będą dotyczyć. Uprawniony lub pełnomocnik może wybrać spośród dwóch form komunikacji: e-mail lub sms. Należy przy tym pamiętać, że jeżeli uprawniony lub pełnomocnik wybierze obie drogi, Urząd wysyłać będzie tylko e-mail, który pozwoli na szerszą formę komunikacji, a tym samym informacje nie będą się niepotrzebnie dublowały.


  •