URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


2017-03-28

Edyta Górniak, Paulla i prawa, których nie ma

Rzeczpospolita

Co ciekawe, zdarza się także tworzenie praw, których w ustawie nie ma. Na przykład praw zależnych do artystycznych wykonań.

Korzystanie z opracowania wymaga zaś zgody twórcy utworu pierwotnego. Odpowiednich przepisów jednak trudno szukać w rozdziale dotyczącym artystycznych wykonań. Brakuje także odesłania do art. 2 pr. aut., który w związku z tym nie znajduje zastosowania do artystycznych wykonań.

[Aleksandra Sewernik]


  •  Wyszukaj Artykuły

Słowa kluczowe

Z okresu

od:  kalendarz
do:  kalendarz

Wyniki wyszukiwania

Proszę wprowadzić zapytanie

Przegląd prasy

Archiwum Przeglądu Prasy