URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


2017-03-01

Firmy znów wejdą na szybka ścieżkę

Puls Biznesu

„Szybka ścieżka, czyli poddziałanie 1.1.1 programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, to sztandarowy instrument finansowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Szybka ścieżka to unikalny w skali Europy mechanizm wsparcia, który łączy w sobie szybki proces wyłaniania projektów z kluczowymi dla tempa rozwoju gospodarczego kryteriami jakościowymi. „Szybka ścieżka” rozwoju zawdzięcza swoją nazwę przyśpieszonemu procesowi oceny wniosków. Czas od momentu zakończenia danej rundy do publikacji listy wspartych lub odrzuconych przedsięwzięć wynosi 60 dni dla przedsiębiorstw MSP i 90 dla dużych firm. Jakie projekty mają szansę na unijne wsparcie? Przede wszystkim innowacyjne najlepiej na poziomie międzynarodowym. Konieczna jest weryfikacja kwestii praw własności przemysłowych na etapie realizacji prac badawczych, jak i później po opracowaniu rezultatu projektu.

[Dorota Zawiślińska]


  •  Wyszukaj Artykuły

Słowa kluczowe

Z okresu

od:  kalendarz
do:  kalendarz

Wyniki wyszukiwania

Proszę wprowadzić zapytanie

Przegląd prasy

Archiwum Przeglądu Prasy