Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Procedura krajowa

Osobom nieposiadającym podpisu elektronicznego udostępniamy formularze zgłoszeniowe w formatach PDF i DOC.

Do otwarcia formularzy w formacie PDF niezbędny jest program Adobe Reader (zalecana - najnowsza wersja).

Podczas otwierania formularza PDF może pojawić się komunikat o konieczności zainstalowania dodatkowego składnika - "Extended Language Support Fonts Package". Składnik ten umożliwia właściwe działanie formularzy, prosimy więc o zatwierdzenie tego komunikatu.

Załączone formularze można wypełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać odręcznie albo wydrukować, wypełnić odręcznie i podpisać odręcznie. Wydrukowane, wypełnione i podpisane formularze należy: złożyć w siedzibie UPRP albo przesłać pocztą pod adresem Urzędu albo przesłać faksem pod nr 022 5790001 (art. 13. Prawa własności przemysłowej). Udostępnione poniżej formularze nie są przeznaczone do zgłaszania drogą elektroniczną.

UWAGA: formularze należy wypełniać czytelnie

Formularz wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy
Pobierz formularz w formacie DOC lub formularz w formacie PDF
Pobierz załączniki do formularza znaków towarowych: wykaz towarów i/ lub usług oraz wykaz zgłaszających

Formularz sprzeciwu do zgłoszenia znaku towarowego
Pobierz formularz w formacie DOC lub formularz w formacie PDF

Formularz wniosku o udzielenie patentu na wynalazek
Pobierz formularz w formacie DOC lub formularz w formacie PDF
Pobierz załączniki do formularza wynalazków: wykaz zgłaszających oraz wykaz twórców

Formularz wniosku o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy
Pobierz formularz w formacie DOC lub formularz w formacie PDF
Pobierz załączniki do formularza wzorów użytkowych: wykaz zgłaszających oraz wykaz twórców

Formularz wniosku o udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy
Pobierz formularz w formacie DOC lub formularz w formacie PDF
Pobierz załączniki do formularza wzorów przemysłowych: wykaz zgłaszających oraz wykaz twórców

Formularz wniosku zgłoszenia na oznaczenie geograficzne
Pobierz formularz w formacie DOC

Formularz wniosku o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego
Pobierz formularz w formacie DOC

Dane kontaktowe do powiadomień o terminie uiszczenia opłat za przedłużenie ochrony znaków towarowych
Pobierz formularz w formacie DOC lub formularz w formacie PDF

Procedura regionalna (EUIPO)

Osobom, które preferują korzystanie w postępowaniu przed EUIPO z formularzy do wydrukowania - umożliwiamy pobranie takich formularzy w jęz. polskim ze strony EUIPO.

EUIPO (znaki towarowe Unii Europejskiej i wzory przemysłowe) udostępnia na swoich stronach formularze do wydrukowania między innymi w języku polskim.

Przed pobraniem formularza lub noty objaśniającej należy w menu rozwijanym Select language wskazać język, w jakim chcemy pobierać formularze/noty.

Pobierz: stosowny formularz i/lub notę objaśniającą.