URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2018-06-28

Baza WIPO Lex

WIPO Lex jest globalną bazą danych Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), zawierającą bogaty, na bieżąco aktualizowany, zbiór obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony własności intelektualnej w państwach członkowskich oraz umów międzynarodowych administrowanych przez tę Organizację.

2018-06-21

Najnowszy raport Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawie kosztów naruszeń praw własności intelektualnej

Z okazji Światowego Dnia Przeciwdziałania Podrabianiu Produktów, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) opublikował sprawozdanie dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej. Biorąc pod uwagę powagę i skalę zjawiska, jak również kompleksowy charakter raportu, zachęcamy w imieniu autorów do zapoznania się z tym istotnym opracowaniem.

2018-05-14

Izrael dołączył do TMview

Od 14 maja 2018 r. dane dotyczące znaków towarowych Izrealskiego Biura Patentowego (ILPO) dostępne są w wyszukiwarce TMview. Integracja ta jest wynikiem programu współpracy międzynarodowej EUIPO realizowanej z partnerami międzynarodowymi.

2018-04-30

Chile dołączyło do TMview

Od 26 kwietnia 2018 r. dane dotyczące znaków towarowych Chilijskiego Urzędu Narodowego Instytutu Własności Intelektualnej (INAPI) dostępne są w wyszukiwarce TMview.

2018-04-23

Jordania dołączyła do TMview i DesignView

Z dniem 23 kwietnia 2018 r. Jordańska Dyrekcja Ochrony Własności Przemysłowej w ramach Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Dostaw (IPPD) udostępniła swoje dane dotyczące znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w wyszukiwarkach TMview i Designview.

2018-03-26

Ochrona własności przemysłowej

Chroniąc swoją własność, masz szansę zbudować przewagę konkurencyjną nad przedsiębiorcami działającymi w tej samej branży. Uzyskanie patentu lub praw ochronnych podnosi wartość i wiarygodność twojej firmy. Możesz otrzymać do 0,5 mln zł przy poziomie dofinansowania do 50%.

2018-03-23

Masz pomysł na innowacyjne rozwiązanie? Zgłoś go do programu „Dobry Pomysł”!

Polski Fundusz Rozwoju S.A. wraz z konsorcjantami Investin S.A., Fundacją Zaawansowanych Technologii oraz Fundacją FIRE z inicjatywy ówczesnego Ministerstwa Rozwoju realizuje program o nazwie „Dobry Pomysł”.

2018-03-15

Nowy wspólny raport Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na świecie istnieje 3,500 stref wolnego handlu, które w sumie dają zatrudnienie około 66 milionom ludzi i generują ponad 365 miliardów euro (500 mld USD) wartości dodanej w ramach obrotu handlowego.

2018-03-12

Czarnogóra dołączyła do TMview

Od 12 marca 2018 r. dane dotyczące znaków towarowych Urzędu ds. Własności Intelektualnej Czarnogóry (IPOM) dostępne są w wyszukiwarce TMview. Integracja IPOM jest wynikiem programu współpracy międzynarodowej EUIPO realizowanej z partnerami międzynarodowymi.

2018-02-26

21 lutego opublikowane zostało dwunaste studium sektorowe dotyczące skutków ekonomicznych obrotu podróbkami w sektorach baterii i opon

Wg danych, obrót podróbkami przynosi na poziomie UE straty dla sektorów przekraczające 2,3 mld euro, co przekłada się na 340 milionów euro utraconych dochodów podatkowych.

2018-01-19

Indie dołączyły do Designview

Od 19 stycznia 2018 r. dane dotyczące wzorów przemysłowych Indyjskiego Urzędu Kontrolera Generalnego ds. Patentów, Wzorów i Znaków Towarowych (CGPDTM) dostępne są w wyszukiwarce Designview.
Zobacz również