URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


2017-03-23

Innowacyjny impuls dla PKB

Puls Biznesu

Polska gospodarka musi dokonać cywilizacyjnego skoku ku przemysłowi 4.0. Bez tego nie wygra na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Wiktor Janicki, dyrektor generalny Roche Polska, uważa, że potencjał rozwoju start-upów w naszym kraju jest znaczący a ich udział w gospodarce krajowej będzie stale wzrastał. Jak szacują eksperci, wartość dodana wytworzona przez start-upy w 2023 roku może osiągnąć kwotę 2,2 mld zł, a liczba stworzonych miejsc pracy ponad 50 tys. Klucz do start-upów stanowi innowacyjny produkt – opatentowany i konkurencyjny w stosunku do obecnie istniejących rozwiązań.


  •  Wyszukaj Artykuły

Słowa kluczowe

Z okresu

od:  kalendarz
do:  kalendarz

Wyniki wyszukiwania

Proszę wprowadzić zapytanie

Przegląd prasy

Archiwum Przeglądu Prasy