Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Szczegółowe wymogi dla działań prowadzących do skutecznego dokonania rejestracji wzoru przemysłowego określa ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz.U. 2002 r. Nr 40, poz. 358 oraz z 2005 r. Nr 106, poz. 893).
Aby skutecznie dokonać rejestracji wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym RP, należy podjąć następujące działania:

  1. Zapoznać się z podstawowymi informacjami o ochronie prawnej wzorów przemysłowych;
  2. Wypełnić formularz  podania o udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy;
  3. Dokonać zgłoszenia osobiście, za pośrednictwem poczty, za pomocą telefaksu lub online;
  4. Wnieść jednorazową opłatę za zgłoszenie wzoru przemysłowego (patrz też: opłaty okresowe);
  5. W przypadku konieczności zasięgnięcia porady lub konsultacji można zwrócić się do rzecznika patentowego.

Zachęcamy również do lektury poradnika „Wzory przemysłowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw”.
  •