URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


2017-03-08

Jednolity rynek cyfrowy w kontekście europejskiego rynku e-commerce

Portal Innowacji

Postęp technologiczny stwarza duży potencjał do rozwoju firm i możliwych do zastosowania modeli biznesowych. Specyfika rynku unijnego, ze względu na jego fragmentację, stwarza jednak szereg ograniczeń. Determinuje to konieczność zapewnienia kompleksowych rozwiązań, w tym nowoczesnych regulacji prawnych.

Więcej: http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=8FDFFE36CBA449769EB257BC5264314A


  •  



Wyszukaj Artykuły

Słowa kluczowe

Z okresu

od:  kalendarz
do:  kalendarz

Wyniki wyszukiwania

Proszę wprowadzić zapytanie

Przegląd prasy

Archiwum Przeglądu Prasy