Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Prezes
dr Alicja Adamczak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, rzecznik patentowy, radca prawny i pracownik naukowy Politechniki Świętokrzyskiej. Obroniła pracę doktorską nt. „Pełnomocnik w postępowaniu patentowym” oraz zdała egzamin sędziowski. Uzyskała uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego oraz zawodowego pełnomocnika przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).

W latach 1997-2002 była prezesem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i jednocześnie przewodniczącą Krajowej Rady Rzeczników Patentowych oraz redaktorem naczelnym kwartalnika „Rzecznik patentowy”. W tym okresie uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad projektami ustaw Prawo własności przemysłowej i ustawy o rzecznikach patentowych.

Jest inicjatorką międzynarodowych sympozjów „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” w Krakowie, cyklu międzynarodowych konferencji „Innowacyjność i kreatywność Kobiet”, polskich obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej, a także konkursów na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką oraz na plakat, na krótki film i informację medialną z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Jest autorką wielu publikacji z tej dziedziny.

Za działalność zawodową i społeczną została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta, Krzyżem Oficerskim Orderu „Merite de l’Invention” nadawanym za dokonania na rzecz rozwoju innowacyjności przez Królewską Kapitułę w Brukseli oraz odznaką „Za Zasługi dla Wynalazczości”. Polska Organizacja Turystyczna uhonorowała Alicję Adamczak tytułem Ambasadora Kongresów Polskich w dowód uznania za promowanie dokonań Polski i Polaków na międzynarodowych konferencjach oraz sympozjach, zaś Akademia Inżynierska w Polsce Medalem Honorowym Gabriela Narutowicza w dowód uznania osiągnięć dla rozwoju techniki. Znalazła się również na liście 50 wybitnych menedżerek w specjalnej edycji magazynu „Polish Market”, uzyskując jednocześnie wyróżnienie „Diament Zarządzania”.

Reprezentuje Polskę w Radzie Administracyjnej i Komitecie Budżetowo-Finansowym Europejskiej Organizacji Patentowej oraz w Radzie Administracyjnej Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego.

Przynależność do gremiów publicznych:

Członek kapituły konkursów na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności, organizowanego przez Ministra Obrony Narodowej.

Przewodnicząca Zespołu do spraw programów Kreator innowacyjności i Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków, prowadzonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Członek kapituły programu Akcelerator Zielonych Technologii GreenEvo, prowadzonego przez Ministerstwo Środowiska.

Członek Kapituły Ochrony Nazwiska i Wizerunku Fryderyka Chopina, powołanej przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Członek kapituły programu Ambasadorowie Kongresów Polskich w kadencji 2016-2019 r., powołanego przez Polską Organizację Turystyczną.

Członek Małopolskiej Rady Innowacji.

Członek Rady ds. Polityki Innowacji M. St. Warszawy.

Członek Konwentu Politechniki Warszawskiej w kadencji 2008-2012 r. (wiceprzewodnicząca Konwentu) oraz w kadencji 2012-2016 r.

Członek Konwentu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w kadencji 2008-2012 r. oraz w kadencji 2012-2016 r.

Członek Honorowego Konwentu Politechniki Wrocławskiej w kadencji 2008-2012 r. oraz w kadencji 2012-2016 r. (wiceprzewodnicząca Konwentu).

Członek Rady Powierniczej Uniwersytetu SWPS w kadencji 2011-2012 r.

Członek Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Członek dorocznych kapituł Rankingu Szkół Wyższych oraz konkursu „Lider Zarządzania Uczelnią – LUMEN 2015”, a także programów „Dziewczyny na politechniki” oraz „Dziewczyny do ścisłych”, prowadzonych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

Członek dorocznych kapituł Ogólnopolskiego Konkursu „Polski Produkt Innowacyjny – Laur Innowacyjności” im. Stanisława Staszica, prowadzonego przez Naczelną Organizację Techniczną.

Członek kapituły Honorowego Medalu im. Tadeusza Sendzimira, przyznawanego przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.

Członek kapituły konkursów i cykli redakcyjnych „Eureka! Dziennik Gazeta Prawna – odkrywamy polskie wynalazki”.

Członek kapituły nagrody gospodarczej „Renoma Roku” magazynu „Prestiż - relacje gospodarcze”.