Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Prezes
dr Alicja Adamczak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, rzecznik patentowy, radca prawny i pracownik naukowy Politechniki Świętokrzyskiej. Obroniła pracę doktorską nt. „Pełnomocnik w postępowaniu patentowym” oraz zdała egzamin sędziowski. Uzyskała uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego oraz zawodowego pełnomocnika przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).

W latach 1997-2002 była prezesem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i jednocześnie przewodniczącą Krajowej Rady Rzeczników Patentowych oraz redaktorem naczelnym kwartalnika „Rzecznik patentowy”. W tym okresie uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad projektami ustaw Prawo własności przemysłowej i ustawy o rzecznikach patentowych.

Jest inicjatorką międzynarodowych sympozjów „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” w Krakowie, cyklu międzynarodowych konferencji „Innowacyjność i kreatywność Kobiet”, polskich obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej, a także konkursów na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką oraz na plakat, na krótki film i informację medialną z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Jest autorką wielu publikacji z tej dziedziny.

Za działalność zawodową i społeczną została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta, Krzyżem Oficerskim Orderu „Merite de l’Invention” nadawanym za dokonania na rzecz rozwoju innowacyjności przez Królewską Kapitułę w Brukseli oraz odznaką „Za Zasługi dla Wynalazczości”. Polska Organizacja Turystyczna uhonorowała Alicję Adamczak tytułem Ambasadora Kongresów Polskich w dowód uznania za promowanie dokonań Polski i Polaków na międzynarodowych konferencjach oraz sympozjach, zaś Akademia Inżynierska w Polsce Medalem Honorowym Gabriela Narutowicza w dowód uznania osiągnięć dla rozwoju techniki. Znalazła się również na liście 50 wybitnych menedżerek w specjalnej edycji magazynu „Polish Market”, uzyskując jednocześnie wyróżnienie „Diament Zarządzania”.

Reprezentuje Polskę w Radzie Administracyjnej i Komitecie Budżetowo-Finansowym Europejskiej Organizacji Patentowej oraz w Radzie Administracyjnej Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego.

Przynależność do gremiów publicznych:

Członek kapituły konkursów na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności, organizowanego przez Ministra Obrony Narodowej.

Przewodnicząca Zespołu do spraw programów Kreator innowacyjności i Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków, prowadzonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Członek kapituły programu Akcelerator Zielonych Technologii GreenEvo, prowadzonego przez Ministerstwo Środowiska.

Członek Kapituły Ochrony Nazwiska i Wizerunku Fryderyka Chopina, powołanej przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Członek kapituły programu Ambasadorowie Kongresów Polskich w kadencji 2016-2019 r., powołanego przez Polską Organizację Turystyczną.

Członek Małopolskiej Rady Innowacji.

Członek Rady ds. Polityki Innowacji M. St. Warszawy.

Członek Konwentu Politechniki Warszawskiej w kadencji 2008-2012 r. (wiceprzewodnicząca Konwentu) oraz w kadencji 2012-2016 r.

Członek Konwentu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w kadencji 2008-2012 r. oraz w kadencji 2012-2016 r.

Członek Honorowego Konwentu Politechniki Wrocławskiej w kadencji 2008-2012 r. oraz w kadencji 2012-2016 r. (wiceprzewodnicząca Konwentu).

Członek Rady Powierniczej Uniwersytetu SWPS w kadencji 2011-2012 r.

Członek Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Członek dorocznych kapituł Rankingu Szkół Wyższych oraz konkursu „Lider Zarządzania Uczelnią – LUMEN 2015”, a także programów „Dziewczyny na politechniki” oraz „Dziewczyny do ścisłych”, prowadzonych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

Członek dorocznych kapituł Ogólnopolskiego Konkursu „Polski Produkt Innowacyjny – Laur Innowacyjności” im. Stanisława Staszica, prowadzonego przez Naczelną Organizację Techniczną.

Członek kapituły Honorowego Medalu im. Tadeusza Sendzimira, przyznawanego przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.

Członek kapituły konkursów i cykli redakcyjnych „Eureka! Dziennik Gazeta Prawna – odkrywamy polskie wynalazki”.

Członek kapituły nagrody gospodarczej „Renoma Roku” magazynu „Prestiż - relacje gospodarcze”.

 

Zastępca Prezesa
Andrzej Pyrża

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wieloletni pracownik organów administracji państwowej. Przed powołaniem na stanowisko zastępcy prezesa, pracował wcześniej w Urzędzie Patentowym kolejno jako st. radca, naczelnik kilku wydziałów i dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa. Po uzyskaniu uprawnień rzecznika patentowego, przez kilka lat wykonywał zawód rzecznika w kancelarii. Aktywnie działał w samorządzie rzeczników patentowych, w którym pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, a także zastępcy redaktora naczelnego kwartalnika „Rzecznik patentowy”. Prowadzi wykłady związane z problematyką ochrony własności przemysłowej i jest autorem publikacji w tej dziedzinie. Jest członkiem Komitetu Prawa Patentowego w Europejskiej Organizacji Patentowej, a także reprezentuje Polskę w Radzie Administracyjnej i Komitecie Budżetowym Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante.

Andrzej Pyrża jest współtwórcą kilkudziesięciu aktów prawnych z dziedziny ochrony własności przemysłowej. W Urzędzie Patentowym nadzoruje Departament Zgłoszeń, Departament Badań Patentowych, Departament Znaków Towarowych oraz Departament Rejestrów, jak również prowadzone przez Urząd prace legislacyjne.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i pracy społecznej został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta oraz dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi, a także Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznakami honorowymi Zasłużony Pracownik Państwowy oraz Zasłużony dla Samorządu Rzeczników Patentowych.

 

sławomir_wachowicz Zastępca Prezesa
Sławomir Wachowicz

Absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej.

Karierę zawodową rozpoczął jako pracownik naukowy w ośrodku badawczo-rozwojowym „Instytut Tele- i Radiotechniczny” w Warszawie, gdzie zajmował się, m.in. wdrażaniem innowacji technicznych oraz tematyką literatury patentowej. Po złożeniu egzaminu przed Komisją Urzędu Patentowego RP uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu rzecznika patentowego. Następnie pracował na stanowisku naczelnika wydziału w Centrali Zjednoczenia „Chemak” oraz na kierowniczych stanowiskach w firmach sektora energetycznego, gdzie zajmował się m.in. importem i eksportem maszyn i technologii oraz oferowaniem projektów realizowanych w ramach programów UE i na potrzeby NATO.

Uczestniczył w licznych szkoleniach i konferencjach związanych z ochroną własności przemysłowej. Autor licznych publikacji w tej dziedzinie. Nadzoruje w Urzędzie Patentowym prace Departamentu Zbiorów Literatury Patentowej, Departament Informatyki oraz Departament Wydawnictw. Sławomir Wachowicz koordynuje techniczną współpracę z Europejskim Urzędem Patentowym. Reprezentuje Polskę jako członek Komitetu Budżetowo-Finansowego oraz Komitetu ds. Techniczno-Operacyjnych w Europejskiej Organizacji Patentowej. W latach 2005-2010 był członkiem Rady Nadzorczej Europejskiej Akademii Patentowej.