Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2015-10-26

Konferencja „Ochrona znaków towarowych w Chinach”

Urząd Patentowy RP, wraz z Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), Urzędem ds. Znaków Towarowych Chin oraz IP Key zorganizował seminarium poświęcone ochronie i korzystaniu ze znaków towarowych na rynku chińskim, które odbyło się 26 października 2015 r. w Warszawie.

Ze strony rządowej Chińską Republikę Ludową reprezentował wiceminister p. Liu Junchen kierujący Krajowym Urzędem ds. Przemysłu i Handlu. Zagadnienia praktyczne związane z procedurami na rynku chińskim obowiązujące podmioty zagraniczne przedstawił p. Davide Follador z IP Key. Szczegółowe informacje dotyczące chińskiego systemu prawnego w odniesieniu do znaków towarowych przedstawiła zastępca dyrektora generalnego chińskiego Urzędu ds. Znaków Towarowych p. Lv Zhihua.

Jeszcze do niedawna dyskusje na temat ochrony własności intelektualnej w Chinach koncentrowały się głównie na różnych aspektach piractwa i sposobach na jego ograniczenie i wyeliminowanie. Obecnie kwestie celowych naruszeń przestały być pierwszoplanowe, a rynek chiński, ze względu na swoją atrakcyjność i potencjał, stał się obszarem aktywności nie tylko wielkich koncernów, ale również mniejszych firm z całego świata. Sukces biznesowy na tym wymagającym rynku uzależniony jest nie tylko od atrakcyjności oferty i renomy, ale niemalże w równym stopniu od sprawnego poruszania się w sferze przepisów oraz procedur związanych ochroną marki oraz produktów nią objętych.

Niedawna nowelizacja chińskich przepisów dotyczących ochrony znaków towarowych przyniosła wiele istotnych zmian w wielu dziedzinach. Konferencja miała za zadanie przybliżyć specyfikę ochrony znaków towarowych i oznaczeń geograficznych w Chinach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień istotnych dla zgłaszających z zagranicy. Prezentacjom ekspertów z Urzędu ds. Znaków Towarowych Chin oraz IP Key (wspólnego projektu Komisji Europejskiej i OHIM) towarzyszyły sesje pytań i odpowiedzi dotyczące zagadnień praktycznych rejestracji znaków towarowych na rynku chińskim.

Program konferencji

Poniżej udostępniamy prezentacje z konferencji w języku polskim i chińskim. Prezentacje w języku angielskim i chińskim zostaną zamieszczone na stronie IPKey.

Ochrona oznaczeń geograficznych w ramach systemu znaków towarowych w ChRL, LV Zhihua

Ochrona prawa wyłącznego do używania znaku towarowego

Opis systemu prawnego znaków towarowych w ChRL, LV Zhihua

Specyfika procedury zgłaszania znaku towarowego

Sprzeciw wobec znaku towarowego i unieważnienie

Trade Mark Protection in EU and China, Davide Follador

Projekt nr: POIG 05.02.00-00-004/10
Nazwa projektu: Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


Galeria