URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Adres

Urząd Patentowy RP
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa, Skr. pocztowa 203

Telefon/Faks

Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej:
(22) 579 05 55


Faks ogólny:

(22) 579 00 01

Kontakt e-mail:
Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl
Contact.Center@uprp.gov.pl


Rzecznik prasowy UPRP:

Inspektor Ochrony Danych:


Rozpowszechnianie wydawnictw
:

tel. (22) 579 01 07, 579 01 13, 579 02 24
faks (22) 579 04 55

Biblioteka UPRP
:
(22) 579 01 61
Zamawianie kopii dokumentacji patentowej:
faks (22) 579 00 01

Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8:00-16:00

Istnieje możliwość składania korespondencji do UPRP po godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy - w siedzibie Urzędu Patentowego RP.

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach 15:00-17:00, tel. (22) 579 01 40.

Obsługę administracyjną skarg wpływających do Prezesa Urzędu prowadzą pracownicy Gabinetu Prezesa:

 

Płatność gotówką za przedmioty własności przemysłowej:

W siedzibie Urzędu Patentowe RP istnieje możliwość wniesienia wpłat gotówkowych za przedmioty ochrony własności przemysłowej u pracownika Kancelarii Ogólnej, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-14:00.

Jak do nas trafić?

Możliwości dojazdu do UPRP można sprawdzić w witrynie Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, wybierając z menu pionowego zakładkę "zaplanuj podróż". Uprzejmie informujemy, że Urząd Patentowy RP nie zapewnia interesantom miejsc parkingowych na terenie przyległym do budynku Urzędu.