Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Kowal, Dominik

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwent dwóch kierunków – fizyki technicznej oraz zarządzania w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania AGH. Specjalista w zakresie zarządzania innowacjami i przedsiębiorczości akademickiej. Prezes zarządu Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o., spółki celowej, której zadaniem jest komercjalizacja pośrednia wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w AGH. Zastępca dyrektora Centrum Transferu Technologii AGH ds. przedsiębiorczości akademickiej. Członek komisji konkursowych „Małopolskiego Inkubatora Pomysłowości”. Absolwent rządowego programu stażowo-szkoleniowego TOP 500 Innovators.



Dostępne prezentacje:

Kraków 2016, Model komercjalizacji pośredniej


  •