Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


„Kwartalnik Urzędu Patentowego RP” jest czasopismem skierowanym do pracowników UPRP oraz osób zainteresowanych różnorodnymi aspektami funkcjonowania Urzędu i zagadnieniami ochrony własności przemysłowej.

Dynamiczny rozwój bardzo zróżnicowanych form i przejawów twórczości intelektualnej związanej z nauką, techniką i przedsiębiorczością sprawia, że rola Urzędu Patentowego RP nie ogranicza się jedynie do zadań związanych z orzekaniem i podejmowaniem decyzji. Wypełniając swoją misję, Urząd jest także ośrodkiem wspierającym rozwój innowacyjności, upowszechniającym wiedzę o ochronie własności przemysłowej, inspirującym inicjatywy ukierunkowane na transfer technologii oraz podejmującym wiele innych działań służących zwiększaniu potencjału innowacyjnego w Polsce.

Realizując tak złożone zadania pracownicy Urzędu Patentowego RP mają do dyspozycji własne czasopismo, na łamach którego publikowane są materiały związane z teorią i praktyką ochrony własności przemysłowej. „Kwartalnik” stanowi także forum wymiany informacji oraz poglądów dotyczących rozwoju nauki, techniki i gospodarki. „Kwartalnik”, jako czasopismo wewnętrzne, dużo uwagi poświęca także sprawom pracowniczym, socjalnym oraz organizacyjnym. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do pobrania dostępnych numerów „Kwartalnika”: 

   Numer 2/2019
   
Numer 1/2019
Wyd. specjalne Numer 4/2018 Numer 3/2018 
Numer 2/2018 Numer 1/2018
Numer 4/2017
Numer 3/2017
Numer 2/2017
Numer 1/2017
Numer 4/2016
Numer 3/2016
Numer 2/2016
Numer 1/2016
Numer 4/2015
Numer 3/2015
Numer 2/2015
Numer 1/2015
Numer 4/2014
Numer 3/2014
Numer 2/2014
Numer 1/2014
Wyd. specjalne
Numer 4/2013
Numer 3/2013
Numer 2/2013
Numer 1/2013
Numer 4/2012
Numer 3/2012
Numer 2/2012
Numer 1/2012
Numer 4/2011
Numer 3/2011
Numer 2/2011
Wyd. specjalne
Numer 1/2011
Numer 4/2010
Numer 3/2010
Numer 2/2010
Numer 1/2010