Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Majątek Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Łączny majątek trwały netto Urzędu Patentowego RP według stanu na dzień

31 grudnia 2016 r. stanowiący własność Skarbu Państwa wynosi 37 897 304 zł.

Na majątek trwały Urzędu Patentowego RP składają się:

  1. wartości niematerialne i prawne o wartości 928 185 zł;
  2. środki trwałe o wartości 36 969 119 zł;

w tym:

  • grunty 16 518 000 zł;
  • budynki i budowle 17 377 442 zł;
  • urządzenia techniczne i maszyny 2 867 968 zł;
  • środki transportu 191 241 zł;
  • inne środki trwałe 14 468 zł.

Największą część majątku trwałego (46%) stanowią budynki i budowle.

Sporządziła:
Główna Księgowa Urzędu Patentowego RP
Elżbieta Korlak


Udostępniający:
Urząd Patentowy RP
Wytwarzający/Odpowiadający:
Adam Taukert
Wprowadzający:
Adam Taukert
Czas wytworzenia:
2007-02-16
Czas udostępnienia:
2007-02-16
Data ostatniej zmiany:
2017-05-15
  •  

Ilość odsłon artykułu:
1547