URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


2017-03-13

Miliony na innowacje dla małych firm

Puls Biznesu

MSP dostaną z UE 800 mln zł na wdrożenie nowatorskich rozwiązań. Szanse na wsparcie mają projekty o najwyższym potencjale biznesowym.

W ostatnim konkursie obowiązkowym kryterium oceny projektu było posiadanie przez przedsiębiorcę m.in. patentu lub prawa ochronnego lub prawa ochronnego na wzór użytkowy (…). Teraz to kryterium będzie miało charakter fakultatywny, To oznacza że za jego spełnienie przedsiębiorca dostanie dodatkowe punkty.

Za innowacyjność w skali kraju wnioskująca firma otrzyma 1 pkt. (…) Do tej pory przedsiębiorca musiał zdobyć minimum 2 pkt.

[Dorota Zawiślińska]


  •  


PRZEGLĄD PRASY


Wyszukaj Artykuły

Słowa kluczowe

Z okresu

od:  kalendarz
do:  kalendarz

Wyniki wyszukiwania

Proszę wprowadzić zapytanie

Przegląd prasy

Archiwum Przeglądu Prasy