Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej powołany został z misją realizacji głównych celów, takich jak:

  • orzekanie w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, oznaczenia geograficzne);
  • prowadzenie publicznie dostępnych rejestrów zawierających informacje na temat stanu prawnego przedmiotów własności przemysłowej chronionych na terytorium Polski na mocy przepisów krajowych.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej realizuje swoje zadania w oparciu o wymagania ustawy - Prawo własności przemysłowej. Urząd Patentowy realizuje swoje cele głównie w zakresie przyjmowania zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej, ich badania, jak również prowadzenia rejestrów i współpracy z Klientami w tym zakresie z zachowaniem najwyższej jakości przy zapewnieniu, że procesy są wolne od korupcji.
  •