Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2012-12-27

„Nazwisko jako znak towarowy” - spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP

Mamy przyjemność przekazać zaproszenie do udziału w organizowanym przez Urząd Patentowy RP spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym z Panią doc. dr Teresą Grzeszak (Uniwersytet Warszawski) nt. „Nazwisko jako znak towarowy”.

W ramach spotkania poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:

1. Zdolność nazwiska bycia znakiem towarowym.

2. Naruszenie prawa do nazwiska jako bezwzględna przeszkoda w rejestracji nazwiska jako znaku towarowego ze względu na prawa osobiste innych osób.

3. Treść prawa osobistego do nazwiska:

a. prawo do ochrony nazwiska przed naruszeniami godzącymi w podstawową funkcję nazwiska, jaką jest identyfikacja konkretnej osoby;
b. prawo do ochrony nazwiska przed naruszeniami godzącymi w inne funkcje nazwiska;
c. wyłączne prawo do gospodarczego wykorzystania renomowanego nazwiska (persony) czy tylko faktyczna możność i faktyczny monopol jego gospodarczego wykorzystania?

4. Konflikt uprawnionego do znaku towarowego z uprawnionym do nazwiska brzmiącego jak ten znak:

a. skutki używania nazwiska w funkcji znaku towarowego;
b. skutki rejestracji własnego nazwiska jako znaku towarowego (dla rejestrującego, osób noszących to samo nazwisko).

5. Skutki zgody na rejestrację własnego nazwiska jako znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innej osoby:

a. w sferze praw osobistych zezwalającego;
b. w sferze praw osobistych innych osób o tym samym nazwisku;
c. w sferze prawa ochronnego na znak towarowy tożsamy z nazwiskiem.

6. Skutki zbycia prawa ochronnego na znak towarowy tożsamy z nazwiskiem zbywającego (w zakresie możności posługiwania się własnym nazwiskiem w celach gospodarczych).

Wykład odbędzie się dnia 9 stycznia 2013 r. (środa) w godz. 12:00-14:00 w siedzibie Urzędu Patentowego RP (Warszawa, al. Niepodległości 188/192) w sali nr 557.

Mamy nadzieję, iż zaproponowana problematyka spotka się z Państwa zainteresowaniem. Pragniemy również zwrócić się z serdeczną prośbą o upowszechnienie tej informacji w Państwa środowisku.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu drogą mailową: mborkowski@uprp.pl

Michał Borkowski
Departament Promocji i Wspierania Innowacyjności
tel. (22) 579 06 74

Projekt nr: POIG 05.02.00-00-004/10
Nazwa projektu: Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO