URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


2017-03-29

Nie każda oplata za wykorzystanie znaku towarowego to należność licencyjna

Rzeczpospolita

Podatnik wystąpił do organów podatkowych z pytaniem, czy opłaty ponoszone na rzecz IATA z tytułu zawartej umowy podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych. W odpowiedzi Izba Skarbowa w Poznaniu (…) stwierdziła, że przedmiotem umowy zawartej przez podatnika nie jest przyznanie użytkowania lub ustanowienia praw na dobrach niematerialnych. W konsekwencji przedmiotowe płatności ponoszone przez podatnika nie podlegają opodatkowaniu (…).

[Tomasz Niemiec]


  •  Wyszukaj Artykuły

Słowa kluczowe

Z okresu

od:  kalendarz
do:  kalendarz

Wyniki wyszukiwania

Proszę wprowadzić zapytanie

Przegląd prasy

Archiwum Przeglądu Prasy