URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


2017-03-21

Nie przyśpieszać na ostatniej prostej

Dziennik Gazeta Prawna

Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i rady 2014/26/UE z 26.02.2017 r. ws. zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dot. praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym (…). Regulujący tę kwestię art. 3 dyrektywy pozostawia dużą swobodę. Nasuwa to pytanie o zachowanie dotychczasowego stanu regulacji w polskim prawie, ewentualnie o kierunek jego korekt, a także o zakres zmian związanych z implementacją. (…) przy przygotowywaniu projektu implementacji znacznie przekroczono obowiązujące terminy i doprowadzanie prac do końca jest pilne. Zakres i znaczenie niezbędnych zmian są jednak wyjątkowo duże i nie może to oznaczać, że w decydującej fazie nagle dojdzie do przyśpieszenia tempa prac.

[prof. Jan Błeszczyński]


  •  Wyszukaj Artykuły

Słowa kluczowe

Z okresu

od:  kalendarz
do:  kalendarz

Wyniki wyszukiwania

Proszę wprowadzić zapytanie

Przegląd prasy

Archiwum Przeglądu Prasy