URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


2018-03-15

Nowy wspólny raport Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na świecie istnieje 3,500 stref wolnego handlu, które w sumie dają zatrudnienie około 66 milionom ludzi i generują ponad 365 miliardów euro (500 mld USD) wartości dodanej w ramach obrotu handlowego.

Dodatkowa strefa wolnego handlu przekłada się dla gospodarki na wzrost eksportu podrobionych towarów o 5,9%.

Stąd można pobrać pełną wersję raportu w języku angielskim oraz jego podsumowanie w 23 wersjach językowych.


  •  


Zobacz również