Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


XIV międzynarodowe sympozjum pt.: „Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce. IP w ekosystemie innowacji – strategie ochrony, zarządzanie i komercjalizacja”

Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza na XIV międzynarodowe sympozjum pt.: „Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce. IP w ekosystemie innowacji – strategie ochrony, zarządzanie i komercjalizacja", które odbędzie się w dniach 6-7 września 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury przy ul. Rynek Główny 25 w Krakowie.

Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej p. Andrzej Duda.

Do grona współorganizatorów sympozjum należą Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz uczelnie: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska i Politechnika Krakowska. Ponadto z uwagi na doniosłość tematyki obrad oraz międzynarodowy charakter przedsięwzięcia, do współpracy przystąpiły Ambasada Państwa Izrael oraz Ambasada Stanów Zjednoczonych.

Sympozjum będzie poświęcone zarządzaniu innowacjami, tworzeniu strategii ich ochrony i wsparcia procesów komercjalizacji ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw, klastrów, spółek uczelnianych oraz startupów. Obecnie coraz więcej z tych firm opiera swoją przewagę konkurencyjną na kapitale intelektualnym i innowacjach. Niezwykle ważne w tym kontekście jest ich prawne zabezpieczenie, jak również stałe podnoszenie wiedzy na temat zarządzania i ochrony własności intelektualnej, zwłaszcza w aspekcie efektywnego transferu technologii. Procesy te mogą bowiem niejednokrotnie stanowić decydujący czynnik rozwoju.

Podczas obrad zostaną poruszone między innymi następujące tematy:

  • Znaczenie ochrony własności intelektualnej dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
  • Jak z sukcesem inwestować na globalnym rynku
  • Modele komercjalizacji – doświadczenia amerykańskie, izraelskie i polskie
  • Własność intelektualna w gospodarce globalnej
  • Usługi IP dla biznesu
  • Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań (TRIZ)
  • Jak osiągnąć sukces komercjalizacyjny
  • Jak uzyskać wsparcie na działalność innowacyjną.

Sympozjum adresowane jest do przedsiębiorców, w szczególności przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, startupów, a także rektorów oraz pracowników naukowych polskich i zagranicznych uczelni, przedstawicieli urzędów patentowych państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, reprezentantów administracji centralnej i regionalnej, a także instytucji zajmujących się problematyką transferu technologii i zarządzania innowacjami.

Prezentacjom i dyskusjom znakomitych panelistów towarzyszyć będą sesje równoległe poświęcone między innymi pozyskiwaniu wsparcia finansowego na założenie innowacyjnej działalności oraz spotkania networkingowe.

Udział w sympozjum jest bezpłatny. Przebieg obrad będzie tłumaczony symultanicznie i transmitowany on-line poprzez stronę: www.uprp.pl. Rejestracja odbywa się wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.