URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


2017-03-31

Obowiązki wynikające z rozporządzenia REACH i CLP – szkolenie dla firm – 19 kwietnia, Poznań

Portal Innowacji

Ośrodek sieci EEN działający przy Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw importujących, produkujących lub wprowadzających do obrotu chemikalia i wyroby chemiczne na bezpłatne szkolenie z tematyki rozporządzeń REACH i CLP. Szkolenie odbędzie się 19 kwietnia siedzibie PPNT przy ul. Rubież 46 w Poznaniu. Szczegółowa agenda, formularz rejestracyjny i pozostałe informacje znajdują się na stronie: http://ppnt.poznan.pl/szkolenie-dla-firm-branzy-chemicznej-obowiazki-wynikajace-rozporzadzenia-reach-clp/

http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=0063FC0012EF44169958BB388F91D405


  •  Wyszukaj Artykuły

Słowa kluczowe

Z okresu

od:  kalendarz
do:  kalendarz

Wyniki wyszukiwania

Proszę wprowadzić zapytanie

Przegląd prasy

Archiwum Przeglądu Prasy