Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


 
 
 

Zaproszenie na prezentację publiczną założeń projektu pt. „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)”

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie zaprasza na prezentację publiczną założeń projektu pt. „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)”. Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, działanie 2.1, poddziałanie 2.1.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

 
 

Ogłoszenie Krajowej Rady Rzeczników Patentowych o możliwości składania wniosków o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich oraz informacji o egzaminie konkursowym

Na podstawie art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 221) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2011 r. w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego (Dz. U. Nr 189 poz. 1124) Krajowa Rada Rzeczników Patentowych ogłasza o możliwości składania przez zainteresowane osoby wniosków o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich oraz ogłasza informację o egzaminie konkursowym.

Nowa baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej

Od 1 czerwca 2016 r. wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej będą publikowane na nowej stronie. Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.