Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Czy jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej może dokonać zgłoszenia?

W przypadku jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prawo ochronne może być udzielone tylko na rzecz osoby prawnej w skład której wchodzi ta jednostka, bądź na rzecz osoby fizycznej, bądź osób fizycznych prowadzących tę jednostkę na własny rachunek, np. spółki cywilne. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorstw wielozakładowych (oddział nie może uzyskać prawa na swoją rzecz) oraz spółek cywilnych.
  •