Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Zgubiłem dokument patentowy (świadectwo ochronne, świadectwo rejestracji), czy mogę uzyskać duplikat?

Dla praw udzielonych od dnia 22 sierpnia 2001 r. UPRP wydaje duplikaty dokumentu stwierdzającego udzielenie praw wyłącznych. Wniosek o wydanie duplikatu może złożyć jedynie uprawniony. Duplikat jest dokładnym odzwierciedleniem pierwotnego dokumentu (nie uwzględnia żadnych zmian np. nazwy spółki).

Wniosek o wydanie duplikatu powinien zawierać, co najmniej:

  • żądanie (np. "Proszę o wydanie duplikatu dokumentu patentowego"),
  • numer prawa (np. pat. 111111),
  • imię i nazwisko wnioskodawcy,
  • adres do korespondencji,
  • datę wniosku,
  • podpis wnioskodawcy

Do wniosku należy załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie duplikatu dokumentu patentowego. Opłatę należy wnieść na rachunek UPRP wskazując w tytule opłaty numer prawa (np. za duplikat pat. 111111)

Stan prawny na dzień 1 października 2010 r.
  •