Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Jak powinien wyglądać wniosek o wyciąg z rejestru?

Wniosek o wydanie wyciągu z rejestru powinien zawierać co najmniej:

  • żądanie (np. Proszę o wydanie wyciągu aktualnego z rejestru patentowego),
  • numer prawa (np. pat. 199999),
  • imię i nazwisko wnioskodawcy,
  • adres do korespondencji,
  • podpis wnioskodawcy.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie wyciągu. Opłatę – 60,00 PLN za wyciąg aktualny lub 100,00 PLN za wyciąg pełny - uiszcza się na rachunek UPRP, wskazując w tytule opłaty numer patentu (np. za wyciąg z rejestru patentowego pat. 199999).

W przypadkach nagłych (po uprzednim uzgodnieniu) możliwy jest odbiór osobisty wyciągów w siedzibie UPRP.

Jeśli wnioskodawca nie zna numeru prawa, w celu ustalenia numeru pomocne może być skorzystanie z baz danych znajdujących się na stronie internetowej UPRP.

Stan prawny na dzień 1 października 2010 r.


  •