Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Jak złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczący decyzji o wygaśnięciu decyzji warunkowej o udzieleniu prawa?

Zgłaszający ma prawo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia decyzji o wygaśnięciu decyzji warunkowej o udzieleniu prawa. Wraz z wnioskiem należy uiścić opłaty wskazane w decyzji o udzieleniu prawa oraz uprawdopodobnić, iż niewniesienie opłaty za ochronę w terminie (lub jej nieprawidłowe wniesienie) nie było zawinione przez zgłaszającego. Co do zasady nie świadczą o braku winy np. zaniedbania pracowników zgłaszającego czy zwykłe zapomnienie o terminie wniesienia opłaty.

Stan prawny na dzień 1 października 2010 r.
  •