Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Opłaty w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP pobierane są na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. Nr 90, poz. 1000); zmienione rozporządzeniem z dnia 8 września 2016 r., które weszło w życie 14 października 2016 r.

UPRP pobiera opłaty, zgodnie z obowiązującą tabelą opłat, na dwóch etapach postępowania:

  • na etapie zgłoszenia - patrz opłaty jednorazowe (przed wydaniem decyzji o udzieleniu prawa);
  • dla kolejnych okresów ochrony - patrz opłaty okresowe (po wydaniu decyzji o udzieleniu prawa).

Konto bankowe UPRP:
  • NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000
  • NIP: 526-10-48-480
  • REGON: 000332251

Płatność gotówką za przedmioty własności przemysłowej:

Zawiadamiamy, że wpłaty gotówkowe są przyjmowane w kasie Urzędu Patentowego RP od poniedziałku do piątku wyłącznie w godzinach 12:00-13:00. W związku z powyższym zachęcamy do korzystania z innych form uiszczania płatności na rzecz Urzędu np. poprzez przelewy bankowe lub przekazy pocztowe. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej pod nr 22 579 05 55.Wynalazki i wzory użytkowe:


Znaki towarowe:


Wzory przemysłowe:


Oznaczenia geograficzne:


Topografie układów scalonych:

 

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Przed dokonaniem płatności, należy zapoznać się z instrukcją "Jak i gdzie dokonać opłaty skarbowej od pełnomocnictwa?".

  •