Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Pani Edyta Demby-Siwek została pełniącym obowiązki Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 maja br. Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki powołał Panią Edytę Demby-Siwek na pełniącą obowiązki Prezesa Urzędu Patentowego RP.

Wręczenia aktu powołania oraz złożenia serdecznych gratulacji i życzenia dobrej, wysoce profesjonalnej pracy dla systemu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w Polsce dokonała osobiście Pani Minister Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Pani Edyta Demby-Siwek jest europejskim i polskim rzecznikiem patentowym, od 2014 roku Dyrektorem Departamentu Znaków Towarowych w Urzędzie Patentowym RP, a także ekspertem zajmującym się problematyką znaków towarowych. Poprzednio pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Prawnego i Wydziału Oznaczeń Geograficznych w tym departamencie.

Na stanowisku Dyrektora Departamentu Znaków Towarowych podejmowała szereg inicjatyw, zajmując się m.in. pracami legislacyjnymi związanymi z nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej, a także nadzorem nad wdrażaniem reformy systemu ochrony znaków towarowych w Polsce. Przewodniczyła również delegacji polskiej w grupie roboczej Rady Unii Europejskiej w trakcie prac nad rozporządzeniem oraz dyrektywą w sprawie znaków towarowych, brała aktywny udział w pracach organów Komisji Europejskiej, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Pełniła również funkcje wiceprzewodniczącej zespołu Euro 2012 powołanego do ochrony własności przemysłowej. Występowała również jako pełnomocnik Urzędu Patentowego RP w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Przed podjęciem kilkunastoletniej już pracy w Urzędzie Patentowym RP zatrudniona jako prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, polskim oraz europejskim rzecznikiem patentowym, absolwentką studiów podyplomowych w zakresie ochrony własności przemysłowej. Prelegentem i wykładowcą na wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących problematyki znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz nieuczciwej konkurencji. Autorka i współautorka publikacji artykułów prasowych dotyczących ochrony własności przemysłowej.

Jej zainteresowania zawodowe obejmują legislacyjną i interdyscyplinarną problematykę ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej, rozumianą także jako ważne źródło wsparcia dla rozwoju polskiej innowacyjności, gospodarki i nauki. Jest doświadczonym praktykiem we współpracy z międzynarodowymi instytucjami ochrony własności przemysłowej w tworzeniu i implementacji norm prawnych. Zwolenniczka aktywnej współpracy ze środowiskami użytkowników systemu ochrony własności intelektualnej, w tym zwłaszcza rzeczników patentowych, profesjonalnych pełnomocników, twórców i aplikujących do urzędu patentowego, administracji publicznej, jak i instytucji otoczenia biznesu.


  •