Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2018-05-19

Patent by Night 2018 – Noc Muzeów w Urzędzie Patentowym RP

Urząd Patentowy RP po raz kolejny uczestniczył w ogólnopolskiej akcji „Noc Muzeów”, która obejmuje z roku na rok coraz więcej instytucji przedstawiających swoją działalność, osiągnięcia i historię w atrakcyjny i nowatorski sposób, służący szerokim celom edukacyjnym.

W bieżącym roku prezentacja Urzędu Patentowego RP miała szczególny wymiar, ze względu na obchody rocznicy 100-lecia ustanowienia ochrony własności przemysłowej na ziemiach polskich.

Urząd Patentowy RP uczestniczył w „Nocy Muzeów” pod hasłem „Patent by Night”. Inicjatywa ta skierowana była do wszystkich osób zainteresowanych problematyką własności intelektualnej oraz najnowszymi technologiami. W tegorocznym programie „Patent by Night” uczestniczyło ponad 400 gości, którzy w ramach „Nocy Muzeów” odwiedzili w sobotę 19 maja 2018 r. siedzibę Urzędu Patentowego RP. Program wydarzenia obejmował między innymi zwiedzanie Urzędu, prezentację na temat ochrony własności intelektualnej „Patent na sukces” oraz konkurs z nagrodami. Była również możliwość rozmowy z ekspertami Urzędu i obejrzenia najstarszych ksiąg rejestrowych i opisów patentowych, co miało szczególne znaczenie w kontekście obchodzonej w bieżącym roku 100. rocznicy ustanowienia na ziemiach polskich ochrony własności przemysłowej, jak również utworzenia Urzędu Patentowego RP. Zwiedzający mogli zapoznać się z historią Urzędu, znaczeniem ochrony własności przemysłowej we współczesnej gospodarce, pracą Kolegium Orzekającego ds. Spornych oraz inicjatywami Urzędu wspierającymi innowacyjność i kreatywność. Zaproszeni goście mieli możliwość rozmowy z ekspertami oraz wynalazcami prezentującymi swoje osiągnięcia. Dla każdego uczestnika przygotowano bogaty zestaw materiałów informacyjnych przekazujących podstawy wiedzy o znaczeniu wartości niematerialnych w życiu gospodarczym i społecznym.

W wydarzeniu bardzo liczny i aktywny udział wzięło znaczne grono młodych osób rozwijających swoje naukowe pasje, przyszłych wynalazców i pracowników naukowych szkół wyższych, przyszłych przedsiębiorców i startupowców, którzy już wkrótce będą nowatorskimi rozwiązaniami przyczyniać się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Duże zainteresowanie wzbudziły stanowiska prezentacyjne przygotowane przez:

  • Koło Naukowe ADEK z Politechniki Warszawskiej;
  • Przedsiębiorców promujących innowacyjny pojazd Triggo;
  • Stowarzyszenie robisz.to prezentujące projekty wizualizacje, prototypy i technologie druku 3D;
  • Indywidualnego wynalazcę Bartosza Walentyna specjalizującego się w innowacyjnych urządzeniach ogrodniczych;
  • Firmę Ventro prezentującej pierwszy na świecie innowacyjny automat do przyrządzania kebabów.

O zainteresowaniu uczestników akcji problematyką własności intelektualnej oraz innowacyjności świadczy nie tylko wysoka frekwencja, ale także liczne pytania jakie zwiedzający kierowali do prelegentów i ekspertów Urzędu Patentowego RP. Przebieg „Nocy Muzeów” w Urzędzie Patentowym RP dowodzi, że niekonwencjonalne działania informacyjne związane z problematyką innowacyjności i ochrony własności intelektualnej spotykają się z dużym zainteresowaniem szerokiego kręgu odbiorców.Galeria