Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2018-04-16

„Patentability issues in the fields of pharmacy and biotechnology” - seminarium w Urzędzie Patentowym RP

9 maja 2018 r.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) oraz Europejski Urząd Patentowy (EPO) organizują seminarium pt.: „Patentability issues in the fields of pharmacy and biotechnology”, które odbędzie się w dniu 9 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Patentowego RP, al. Niepodległości 188/192, w godzinach 8.45-15.00.


Seminarium adresowane jest do przedsiębiorców, w szczególności z sektora MŚP, których profil działalności obejmuje dziedziny takie jak farmacja i biotechnologia, do przedstawicieli uczelni i jednostek naukowo-badawczych współpracujących z takimi przedsiębiorstwami oraz do rzeczników patentowych dokonujących zgłoszeń patentowych w tych dziedzinach.

W trakcie seminarium poruszone zostaną wybrane tematy dotyczące zdolności patentowej w tym kwestie ujawnienia wynalazku biotechnologicznego czy zagadnienia związane z wynalazkiem selektywnym w dziedzinie farmacji. Eksperci UPRP opowiedzą o wyzwaniach związanych ze sporządzaniem międzynarodowych sprawozdań o stanie techniki i opinii wstępnych w ramach Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego. Eksperci EPO omówią najnowsze decyzje Izby Odwoławczej, które odnoszą się do wynalazków farmaceutycznych i biotechnologicznych. Wśród zaproszonych prelegentów pojawią się także przedstawiciele firm farmaceutycznych oraz rzecznicy patentowi, którzy podzielą się swoim doświadczeniem w przygotowywaniu i procedowaniu zgłoszeń patentowych w Polsce i poza jej granicami. Będzie także możliwość wzięcia udziału w dyskusji na tematy związane z patentowaniem wynalazków w dziedzinie farmacji i biotechnologii.

Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim.

Rejestracja na seminarium wyłącznie poprzez poniższy formularz rejestracyjny do dnia 4 maja 2018 r.

Program seminarium


Imię:

Nazwisko:

Stanowisko:

Instytucja/ Firma:

Telefon:

E-mail:

Podanie wszystkich danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w seminarium. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, którego konsekwencją będzie automatyczne odrzucenie zgłoszenia w przypadku niezakreślenia pola wyboru. Administratorem danych osobowych jest organizator szkolenia – Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Al. Niepodległości 188/192 00-950 Warszawa, tel. 22 579 05 55, centrum.kontaktowe@uprp.gov.pl. Inspektorem danych jest Marek Borkowski, tel. 22 579 00 25, e-mail: marekborkowski@uprp.pl. Państwa dane mogą być udostępniane upoważnionym podmiotom nadzorującym i kontrolującym Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrażam zgodę na:

- przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Administratora danych w celu rekrutacji na seminarium, a następnie ich archiwizacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 26 kwietnia 2016 r.¹, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1219),

- umieszczenie moich danych w bazie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zachowując prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu lub skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).