Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2016-12-05

Podrabianie i piractwo powodują utratę 790 tys. miejsc pracy i 83 mld euro rocznie w całej UE  • Obecność na rynku podrobionych towarów prowadzi do utraty 7,4% sprzedaży w dziewięciu sektorach.
  • Problem ten dotyka m.in. sektorów odzieży, zabawek, artykułów sportowych, biżuterii, torebek i muzyki.
  • Spadek przychodów publicznych, spowodowany przez zjawiska podrabiania i piractwa, szacuje się na 14,3 mld euro.

W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym miliony mieszkańców 28 krajów UE kupują prezenty dla rodziny i przyjaciół.

Negatywne skutki ekonomiczne związane ze zjawiskami podrabiania i piractwa utrzymują się jednak przez cały rok.

W serii badań przeprowadzonych przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) za pośrednictwem europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej oszacowano, że z powodu obecności na rynku podrobionych towarów dziewięć sektorów traci każdego roku ponad 48 mld euro – lub 7,4% całej sprzedaży. Pośrednie skutki zjawisk podrabiania i piractwa w tych sektorach powodują dodatkowo stratę w wysokości 35 mld euro w całej UE – producenci zakupują mniej towarów i usług od dostawców, co wywołuje efekt domina w innych obszarach.

Do dziewięciu dotkniętych sektorów należą: kosmetyki i higiena osobista; odzież, obuwie i akcesoria; artykuły sportowe; zabawki i gry; biżuteria i zegarki; torebki; nagrania muzyczne; napoje spirytusowe i wina oraz produkty farmaceutyczne.

Ubytek sprzedaży przekłada się na utratę blisko 500 tys. istniejących lub potencjalnych miejsc pracy w tych sektorach UE. Dzieje się tak, ponieważ legalni producenci, a w niektórych przypadkach także dystrybutorzy legalnych towarów, zatrudniają mniej osób, niż byłoby to możliwe, gdyby nie dotykał ich problem podrabiania i piractwa.

Jeśli wziąć pod uwagę pośredni wpływ zjawiska podrabiania na inne sektory, powoduje ono dodatkowo stratę 290 tys. miejsc pracy w innych obszarach gospodarki UE.

Badania przeprowadzone zostały przez EUIPO między marcem 2015 r. a wrześniem 2016 r. w celu przedstawienia pełniejszego obrazu kosztów ekonomicznych powodowanych przez zjawiska podrabiania i piractwa w UE.

Seria badań monitoruje również wpływ podrobionych towarów na finanse publiczne. Łączną roczną utratę przychodów publicznych w formie podatku dochodowego, VAT i akcyzy, spowodowaną przez podrabianie i piractwo w tych dziewięciu sektorach, szacuje się na 14,3 mld euro.

Dyrektor wykonawczy EUIPO António Campinos powiedział: „Mamy nadzieję, że wyniki naszego badania pozwolą konsumentom dokonywać bardziej świadomych wyborów. Jest to szczególnie ważne w tym okresie roku, kiedy to konsumenci i obywatele robią zakupy świąteczne i wybierają prezenty dla swoich bliskich. Nasze reporty i analizy pokazują gospodarczy wpływ zjawisk podrabiania i piractwa na sprzedaż i miejsca pracy. Sytuacja różni się w poszczególnych państwach członkowskich, jednak jej ogólny obraz wyłaniający się z naszej serii badań jest bardzo wyraźny – podrabianie i piractwo mają negatywny wpływ na gospodarkę UE i powstawanie nowych miejsc pracy″.

Polska: Roczne straty spowodowane zjawiskiem podrabiania w wyodrębnionych sektorach szacuje się na 1,2 mld euro, co stanowi 6,2% sprzedaży w tych sektorach. Przekłada się to na bezpośrednią utratę ponad 29 300 miejsc pracy w tych sektorach.

Względna utrata sprzedaży i miejsc pracy spowodowana podrabianiem w wybranych sektorach jest w Polsce niższa od średniej unijnej. Tylko w dwóch sektorach odnotowano względną utratę sprzedaży przekraczającą średnią unijną: w sektorze odzieżowo-obuwniczym i farmaceutycznym. W ujęciu bezwzględnym Polska zajmuje trzecie miejsce pod względem utraty miejsc pracy w sektorze torebek.

Seria badań będzie kontynuowana w 2017 r. i obejmie raporty o skutkach ekonomicznych zjawisk podrabiania i piractwa w sektorach smartfonów i pestycydów, a także w innych sektorach gospodarki, które uważa się za podatne na naruszenia praw własności intelektualnej.

UWAGA DLA REDAKTORÓW

Dotychczasowe badania w serii raportów „Koszt ekonomiczny naruszeń praw własności intelektualnej” przeprowadzonych przez EUIPO za pośrednictwem europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej dotyczyły: sektora farmaceutycznego; sektora wyrobów spirytusowych i win; sektora nagrań muzycznych; sektora zegarków i biżuterii; sektora torebek i bagaży; sektora zabawek i gier; sektora artykułów sportowych; sektora odzieży, obuwia i akcesoriów oraz sektora kosmetyków i higieny osobistej.

O EUIPO

EUIPO jest zdecentralizowaną agencją UE z siedzibą w Alicante (Hiszpania). Agencja zarządza rejestracją znaku towarowego Unii Europejskiej (ZTUE) i zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (ZWW), zapewniając ochronę własności intelektualnej we wszystkich 28 państwach członkowskich UE. Współpracuje także z krajowymi i regionalnymi urzędami ds. własności intelektualnej w UE. Do dnia 23 marca 2016 r. EUIPO funkcjonowało pod nazwą: Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW).

Europejskie obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej ustanowione w 2009 r. ma za zadanie wspierać ochronę i egzekwowanie praw własności intelektualnej oraz pomagać w walce z rosnącym zagrożeniem naruszeniami praw własności intelektualnej w Europie. W dniu 5 czerwca obserwatorium przeniesiono w struktury EUIPO, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 386/2012.

Kontakty z prasą:

Laura Casado

Tel.: + 34 965138934

Laura.CASADO@euipo.europa.eu

Claire Castel

Tel.: + 34 626346627

Claire.CASTEL@euipo.europa.eu