Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


2018-01-31

Polska edycja międzynarodowego cyklu seminariów eksperckich WIPO „Roving Seminars”

„Jak chronić swoją własność intelektualną za granicą?”

Polska edycja międzynarodowego cyklu seminariów eksperckich „Roving Seminars” pt. „Jak chronić swoją własność intelektualną za granicą?” organizowana przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) we współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniką Śląską i Politechniką Wrocławską odbyła się w dniach 23-25 stycznia 2018 r. w Krakowie, Gliwicach oraz we Wrocławiu.


Międzynarodowe seminaria eksperckie „Roving Seminars” były doskonałą okazją do przeprowadzenia szerokiej dyskusji na temat ochrony własności intelektualnej za granicą. Seminaria nie tylko przybliżyły słuchaczom temat wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych, lecz również poruszyły kwestie związane z ich ochroną na konkurencyjnych rynkach. W debatach uczestniczyli przedstawiciele świata nauki, otoczenia biznesu, przedsiębiorcy oraz zawodowi pełnomocnicy w sprawach własności przemysłowej, którzy uzyskali szeroką i różnorodną wiedzę na tematy związane z zarządzaniem dobrami niematerialnymi w uczelni i przedsiębiorstwach, transferem technologii oraz możliwością uzyskania wspólnych praw do rozwiązań powstających w ramach współpracy uczelni z przedsiębiorstwami. Dodatkowym atutem seminariów było łączenie różnych środowisk zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców oraz przedstawicieli uczelni, bez udziału których efektywna komercjalizacja własności intelektualnej nie jest możliwa.

Seminaria zgromadziły liczne grono uczestników – w trzydniowych obradach wzięło udział ponad 400 osób. Wśród słuchaczy odnotowano znaczącą liczbę przedstawicieli polskich firm, którzy aktywnie uczestniczyli w dyskusjach.

Cyklem międzynarodowych seminariów w Krakowie, Gliwicach i we Wrocławiu Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zainaugurował szczególny jubileusz – 100. rocznicę ustanowienia na ziemiach polskich systemu ochrony własności przemysłowej, jak również utworzenia Urzędu Patentowego dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Obchody jubileuszu zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 

Organizatorzy:

Partner:

Program Roving Seminars (polski)

Prezentacja UPRP

Prezentacje WIPO 

Więcej informacji na stronie WIPO.

Roving Seminars - Gliwice 2018 

Zdjęcia znajdują się na końcu strony.


Polish edition

WIPO Roving Seminars

'Interested in protecting your IP overseas?'

The Polish edition of the Roving Seminars on WIPO Services and Initiatives, which explained how companies can protect their IP abroad, was organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO), in cooperation with the Patent Office of the Republic of Poland (PPO), the AGH University of Science and Technology, the Silesian University of Technology and the Wrocław University of Science and Technology. The Seminarstook place in Kraków, Gliwice and Wrocław on 23rd-25th January 2018.

The Seminars showcased the relevant tools needed to protect intangible assets internationally and were an excellent opportunity to conduct broad discussions on how to use them effectively for business growth. The events, with the participation of WIPO’s experts active in the field of the latest IP trends, provided also an opportunity for establishing a network for cooperation of representatives of business, business support institutions, as well as academic circles.

The seminars not only brought the participants closer to the subject of inventions, utility models, industrial designs and trademarks, but also raised issues related to their protection in competitive markets. The debates were attended by representatives of business world, entrepreneurs, academics and patent attorneys who obtained extensive knowledge on topics related to the management of intangible assets in universities and enterprises, technology transfer and common solutions emerging within the framework of university-enterprises cooperation. An additional advantage of the seminars was that they combined different professional environments, with particular emphasis on entrepreneurs and representatives of universities whose participation was essential to effectively commercialize intellectual property.

The Polish Roving Seminars attracted over 400 participants in all three venues. The numerous participants of the Seminars confirmed the demand of WIPO services and initiatives in Poland. Owing to the social dimension of these events’ subject matter and relevance to national and global economy, including individual entrepreneurs, the PPO intends to continue holding such events in the forthcoming years.

In 2018 Poland celebrates the 100th anniversary of sovereignty restoration and also the Patent Office of the Republic of Poland celebrates its 100 years anniversary of. The WIPO Roving Seminars inaugurated a series of anniversary events and initiatives of the Polish Patent Office and were very much anticipated by entrepreneurs, representatives of academic staff and public administration. The 100th anniversary of the founding of the Polish Patent Office is celebrated under the Honorary Patronage of the President of the Republic of Poland Andrzej Duda.

Honorary Patronage of the President of the Republic of Poland Andrzej Duda

Organizers:

Partner:

Program Roving Seminars (English)

PPO's presentation

WIPO’s presentations 

Roving Seminars - Gliwice 2018 (Polish) 

More information on the website of WIPO


Galeria