Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Program 2013

Design szansą dla MSP (PL)

Design: Business Opportunity for SME (EN)


21 marca 2013 | czwartek

Prowadząca konferencję: Weronika Rochacka, strateg designu, Polska

8:00-9:00 Recepcja

9:00-9:20 Uroczyste otwarcie

 • Alicja Adamczak, Prezes, Urząd Patentowy RP, Polska
 • Lidia Adamska, Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Polska
 • Wang Binying, Zastępca Dyrektora Generalnego, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Szwajcaria

9:20-9:30 Wystąpienie Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej

9:30-9:50 Wystąpienia okolicznościowe

 • Janusz Piechociński, Wiceprezes rady Ministrów, Minister Gospodarki, Polska
 • Beata Stelmach, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska

9:50-10:10 Wykład otwierający „Kryzys a kreatywność”

 • Elżbieta Mączyńska, Prezes, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polska

10:10-10:30 Przerwa kawowa

PANEL 1

10:30-12:15 Polityka regionalna wsparciem MSP

 • Innowacyjność, kreatywność i design w strategiach rozwoju regionów
 • Wsparcie programowe i finansowe dla MSP w regionach
 • Współpraca ponadnarodowa i regionalna przedsiębiorstw i instytucji

Wprowadzenie do panelu:

 • Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska /d.u.

Moderator:

 • Ewa Gołębiowska, Dyrektor, Zamek Cieszyn, Polska

Zaproszeni do panelu:

 • Lynne Elvins, Design Advisor, Design Wales; Vice-Chairman,West of England Design Forum, Wielka Brytania
 • Kris Dekeyzer, Designregio Kortrijk, Belgia
 • Rafał Desczyk, Dyrektor, Dobroteka Meblarstwo Dobrodzieńskie; Dyrektor Marketingu, KLER S.A. , Polska
 • Zuzanna Skalska, Trendwatcher, VanBerlo, Holandia
 • Malwina Studzińska, Centrum Designu Gdynia, Polska

12:15-13:15 Lunch

PANEL 2

13:15-15:15 Współpraca MSP z projektantami

 • Jak zwiększyć efektywność współpracy przedsiębiorca – projektant?
 • Badania rynku i potrzeb użytkownika
 • Inwestycja w design a osiągany zysk

Moderator:

 • Zdzisław Sobierajski, przedsiębiorca, animator współpracy z projektantami, Polska

Zaproszeni do panelu:

 • Jonathan Ball, Design Council, Wielka Brytania
 • Niti Bhan, założycielka i właścicielka, Emerging Futures Lab, Indie
 • Wojciech Dominik, Dyrektor, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Anna Vonhausen, Projektantka, SITAG Formy siedzenia Sp. z o.o., Polska
 • Frank Zierenberg, Menedżer Projektu i Kierownik Oddziału, iF international Forum Design, Niemcy

15:15-15:45 Przerwa kawowa

PANEL 3

15:45-17:30 Edukacja designu

 • Przygotowanie uczelni i absolwentów do współpracy z rynkiem i sektorem MSP
 • Kształcenie interdyscyplinarne – współpraca uczelni ekonomicznych, technicznych oraz artystycznych
 • Zarządzanie designem i marketing designu

Moderator:

 • Marek Adamczewski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Polska

Zaproszeni do panelu:

 • Czesława Frejlich, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie; Redaktor Naczelna 2+3D, Polska
 • Cornelia Horsch, Dyrektor, Międzynarodowe Centrum Designu w Berlinie, Niemcy
 • Kevin Jones, Dyrektor, Attainment Partnership, Wielka Brytania
 • Bogumiła Jung, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Polska
 • Jussi Hannula, Menadżer, Aalto University Design Factory, Finlandia
 • Piotr Voelkel, współwłaściciel i Członek Zarządu, Grupa Kapitałowa Vox; założyciel School of Form, Polska

17:30-18:30 Koncert fortepianowy Karola Radziwonowicza

Koktajl (foyer Giełdy Papierów Wartościowych)

22 marca 2013 | piątek

8:30-9:00 Recepcja

PANEL 4

9:00-10:45 Innowacyjność i design wśród spółek publicznych

 • Design jako narzędzie rozwoju firm
 • Działalność instytucji doradztwa finansowego i pozyskiwanie środków na wzornictwo
 • Wpływ wzornictwa na pozycję rynkową i giełdową firmy

Wprowadzenie do panelu:

 • Burkhard Jacob, Dyrektor, red dot institute, Niemcy

Moderator:

 • Lidia Adamska, Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska

Zaproszeni do panelu:

 • Bożena Gargas, Prezes, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Polska
 • Szymon Kurzyca, Lewiatan Business Angels, Polska
 • Magdalena Lubińska, Prezes, Code Design, Polska
 • Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska
 • Daniel Mzyk, Prezes, Paged Meble S.A., Polska
 • Arkadiusz Regiec, Prezes, Beesfund S.A., Polska

10:45-11:15 Przerwa kawowa

PANEL 5

11:15-12:45 Strategie ochrony wzornictwa

 • Różnorodność systemów ochrony wzornictwa i ich wykorzystanie w strategiach przedsiębiorstw
 • Aktualne tendencje w zakresie ochrony wzornictwa
 • Korzyści płynące z ochrony wzornictwa

Moderator:

 • Alicja Adamczak, Prezes, Urząd Patentowy RP, Polska

Zaproszeni do panelu:

 • Betty Magdalena Berendson, Starszy Specjalista ds. Informacji, Wydział ds. Znaków Towarowych i Wzorów, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Szwajcaria
 • Martin Schlötelburg, Doradca Prawny, Wydział ds. Wzorów, Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, Hiszpania
 • Wang Xiaoyun, Zastępca Dyrektora Generalnego, Departament Wzorów, Państwowy Urząd Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej
 • Mi-Young Han, Prezes, Światowe Stowarzyszenie Kobiet Wynalazców i Przedsiębiorców, Korea
 • Lilia Bolocan, Dyrektor Generalny, Krajowa Agencja Własności Intelektualnej Republiki Mołdawii
 • Áron Losonczi, Projektant, Węgry
 • Mateusz Matyczyński, Dyrektor Generalny, Lilou Sp. z o.o., Polska

12:45-13:15 Przerwa kawowa

PANEL 6

13:15-14:45 Wzornictwo w MSP – co dalej?

Dyskusja podsumowująca: perspektywy współpracy projektantów z przedsiębiorcami – stan wzornictwa w Polsce


Moderator:

 • Wiktor Jędrzejec, Dyrektor, Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polska

Zaproszeni do panelu:

 • Alicja Adamczak, Prezes, Urząd Patentowy RP, Polska
 • Biserka Strel, Naczelnik, Wydział Wybranych Krajów Europy I Azji, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Szwajcaria
 • Jerzy Cieślik, Dyrektor, Centrum Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego, Polska
 • Ewa Okoń-Horodyńska, Uniwersytet Jagielloński; Międzynarodowa Sieć Kobiet Inżynierów i Naukowców (INWES), Polska
 • Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Polska
 • Paulina Zadura-Lichota, Dyrektor, Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjości, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska
 • Krzyszof Goryński, Research Manager, Canal+ Cyfrowy, Polska

14:45-15:00 Wystąpienie

 • Sebastian Skwarczyńki, uczestnik PAD, Polska

15:00-15:15 Zakończenie konferencji

 • Alicja Adamczak, Prezes, Urząd Patentowy RP, Polska
 • Lidia Adamska, Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Polska

15:15-16:15 Lunch

Konferencja współfinansowana była przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, w ramach projektu pn. „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce”.
POIG.05.02.00-00-004/10


 •