URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Polska jest stroną międzynarodowych porozumień w sprawach własności przemysłowej, dlatego, oprócz korzystania z zasobów informacyjnych gromadzonych przez UPRP, zalecamy korzystanie z baz danych prowadzonych i udostępnianych przez inne organizacje międzynarodowe:


 
UPRP

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa, Skr. pocztowa 203

Kierownictwo Urzędu Patentowego RP:
Prezes - dr Alicja Adamczak
Zastępca Prezesa - mgr  Andrzej Pyrża
Zastępca Prezesa - mgr inż. Sławomir Wachowicz
Dyrektor Generalny - Monika Więckowska

Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej:
(22) 579 05 55

Faks ogólny:
(22) 579 00 01

więcej informacji w zakładce [O URZĘDZIE]

 

Każdy przedmiot ochrony musi być zaklasyfikowany zgodnie z właściwym systemem klasyfikacyjnym. W celu ułatwienia postępowania przed UPRP, zalecamy zapoznanie się z obowiązującymi systemami klasyfikacyjnymi:


 
UPRP

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa, Skr. pocztowa 203

Kierownictwo Urzędu Patentowego RP:
Prezes - dr Alicja Adamczak
Zastępca Prezesa - mgr  Andrzej Pyrża
Zastępca Prezesa - mgr inż. Sławomir Wachowicz
Dyrektor Generalny - Monika Więckowska

Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej:
(22) 579 05 55

Faks ogólny:
(22) 579 00 01

więcej informacji w zakładce [O URZĘDZIE]

 

Urzędy patentowe wielu krajów gromadzą w swoich bazach danych ważne informacje, które można wykorzystać między innymi do oceny stanu techniki, monitorowania postępu technicznego, aktywności podmiotów konkurujących itp.:



 

Istnieją bazy danych posiadające mniejsze znaczeniu z punktu widzenia ochrony na terytorium Polski, gromadzące i udostępniające istotne informacje ocenne i poznawcze:



UPRP stale współpracuje z międzynarodowymi i regionalnymi organizacjami ds. własności intelektualnej:


 
UPRP

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa, Skr. pocztowa 203

Kierownictwo Urzędu Patentowego RP:
Prezes - dr Alicja Adamczak
Zastępca Prezesa - mgr  Andrzej Pyrża
Zastępca Prezesa - mgr inż. Sławomir Wachowicz
Dyrektor Generalny - Monika Więckowska

Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej:
(22) 579 05 55

Faks ogólny:
(22) 579 00 01

więcej informacji w zakładce [O URZĘDZIE]