URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


2017-03-30

Raport: Państwa Grupy Wyszehradzkiej europejskim centrum innowacji - ekosystem i finansowanie

Portal Innowacji

Budowa nowoczesnej gospodarki wymaga stworzenia kompletnego ekosystemu innowacji. Zapewnia on zdolność nie tylko do transferu, lecz przede wszystkim do tworzenia nowych technologii i podnoszenia w ten sposób produktywności. W długim okresie to właśnie wydajność pracy i kapitału jest źródłem w dobrobytu i wzrostu standardów życia. Kluczowym czynnikiem poprawy produktywności jest z kolei postęp technologiczny, zmiany organizacji pracy oraz wzrost kapitału rzeczowego oraz intelektualnego w strukturze czynników wytwórczych. Tymczasem zarówno poziom produktywności gospodarki wynikający z zaawansowania technologicznego jak i wysokości kapitału jest na relatywnie niskim poziomie w krajach Europy Centralnej. Jest to spuścizna przerywanej historii państwowości, czasów komunizmu i jeszcze zbyt krótkiego okresu transformacji gospodarczej w regionie.

http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=4DDD1255A74447258340ECEA4478B79C


  •  Wyszukaj Artykuły

Słowa kluczowe

Z okresu

od:  kalendarz
do:  kalendarz

Wyniki wyszukiwania

Proszę wprowadzić zapytanie

Przegląd prasy

Archiwum Przeglądu Prasy