Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Formularz zgłoszeniowy
XIV Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Własność Przemysłowa w Innowacyjnej Gospodarce. IP w ekosystemie innowacji – strategie ochrony, zarządzanie i komercjalizacja

Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, Kraków
6-7 września 2018 r.

Prosimy o staranne wypełnienie pól. Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

 

Imię*:

Nazwisko*:

Stanowisko/ dział*:

Pełna nazwa firmy/ instytucji*:

Kod pocztowy*:

Miasto*:

Adres*:

Telefon kontaktowy*:

E-mail*:

 

Potwierdzam uczestnictwo w dniu/ dniach*:

 

6 września 2018 r. - Dzień pierwszy
 

 

7 września 2018 r. - Dzień drugi
 

13:30–16:00 – warsztaty równoległe (proszę wybrać tylko jeden warsztat)

Własność intelektualna w transferze technologii

Jak uzyskać wsparcie na działalność innowacyjną

Jak rozwiązywać problemy wynalazcze – metoda TRIZ

Nie będę uczestniczył/a w żadnym z tych warsztatów

 

Podanie wszystkich danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w sympozjum. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, którego konsekwencją będzie automatyczne odrzucenie zgłoszenia w przypadku niezakreślenia pola wyboru. Administratorem danych osobowych jest organizator sympozjum – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Al. Niepodległości 188/192, skrytka poczt. 203, 00-950 Warszawa, tel. 22 579 05 55, centrum.kontaktowe@uprp.gov.pl, inspektor ochrony danych - tel. 22 579 00 25, fax 22 579 00 01, e-mail: iod@uprp.pl. Państwa dane mogą być udostępniane upoważnionym podmiotom nadzorującym i kontrolującym Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrażam zgodę na:

- przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Administratora Danych w celu rekrutacji na sympozjum, a następnie ich archiwizacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 26 kwietnia 2016 r.¹, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1219),

- umieszczenie moich danych w bazie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zachowując prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu lub skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).