Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Rozkrut, Dominik

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Doktor ekonomii. Swoje zainteresowania badawcze skupia przede wszystkim na statystycznych metodach pomiaru nauki, techniki, innowacji, bio- i nanotechnologii, społeczeństwa informacyjnego, sektora ICT, statystyce transportu, gospodarki morskiej, wykorzystaniu metod klasyfikacji i analizy danych. Odbył staże naukowe w University of Massachusetts, Lappenranta University of Technology i UNU-MERIT. Od początku kariery związany z Uniwersytetem Szczecińskim (Instytut Ekonometrii i Statystyki), pracował w zespole zarządzania ryzykiem Pomorskiego Banku Kredytowego. Wybrany do Biura Grupy Working Party on Measurement and Analysis of Digital Economy przy OECD zajmujących się standardami pomiaru i kwestiami analizy rozwoju gospodarki cyfrowej. Bierze także udział w pracach grupy National Experts of Science and Technology Indicators. Autor i współautor wielu publikacji naukowych. Kierował i uczestniczył w realizacji międzynarodowych i krajowych grantów badawczych poświęconych zagadnieniom rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, efektom oddziaływania ICT na gospodarkę i społeczeństwo.

Dostępne prezentacje:

Kraków 2016, Badania z zakresu nauki, techniki, innowacji i społeczeństwa informacyjnego


  •